Resursi

ProgramY- Prirucnik za Edukatore

Ideja za kreiranje ovog praktičnog priručnika za edukatore i edukatorke je nastala radi olakšavanja procesa pripreme i sprovođenja edukativnih radionica iz Programa Y, kao i radi boljeg razumevanja zašto se pojedine stvari rade na specifičan i svojstven način. Priručnik sadrži mnoštvo praktičnih saveta prikupljenih iz više od 15 godina iskustva u sprovođenja radionica projektnog osoblja u BiH i zemljama regiona, profesora/ki, pedagoga/škinja, nastavnika/ca i vršnjačkih edukatora/ki.

1.59 MB • CARE International Balkans 2023

Program Y: Pregled Činjenica - Studija Uticaja

Rezime najvažnijih podataka u Studiji uticaja za Program Y

14.29 MB • 2023, CARE International Balkans

Program Y Studija Uticaja: Istraživanje

Cilj studije uticaja jeste da se otkriju promene koje su se dogodile u mestima implementacije u pogledu percepcije, stavova i ponašanja mladih u periodu 2014–2020. godine u ključnim programskim oblastima: (1) rodni stavovi; (2) prevencija nasilja; (3) seksualno i reproduktivno zdravlje; (4) zloupotreba alkohola i droga; i (5) prevencija seksualnog nasilja, kao rezultat direktnog angažovanja CARE-a i njegovih partnera. Ova studija takođe ima za cilj da identifikuje koje su metode i koji pristupi (školske radionice, školske i/ili kampanje u zajednici i Budi muško klubovi – BMK) bili najefikasniji u datom kontekstu i okolnostima.

21.59 MB • 2023, CARE International Balkans

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa, faza III – projekat Inicijativa mladića III (YMI)

2.54 MB • 2022-01, CARE International

Y+ Manual

Priručnik Y+ je namenjen stručnjacima/kinja i omladinskim radnicima/ ama koji u organizacijama civilnog društva ili u institucijama rade s mladima koji su u riziku. Mladi u riziku je opšti pojam za niz okolnosti koje mlade ljude stavljaju u ranjiviji položaj zbog problematičnog ponašanja, kao što su zloupotreba supstanci, neuspeh u školi i maloletnička delinkvencija, zajedno s poremećajima mentalnog zdravlja, kao što su depresija i anksioznost. Specifičnije u kontekstu ovog Priručnika rizici se odnose na probleme u ponašanju i rizike u okruženju, koji potiču radikalizaciju i diskriminaciju po osnovi roda

1.26 MB • 2022, CARE International Balkans

Program E - Sveobuhvatni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova kroz razvoj životnih vještina đaka u osnovnim školama

Knjiga aktivnosti sadrži instrukcije za planiranje i vođenje edukativnih aktivnosti za učenike i učenice od 6. do 9. razreda osnovne škole (djeca uzrasta od 12 do 15 godina starosti). Vaspitna komponenta Programa E snažno je usmjerena na pomoć pojedincu i pojedinki u usvajanju stavova i vrijednosti koje su temelј zdravih i nenasilnih odnosa, društvene odgovornosti, lјudskom dostojanstvu, ravnopravnosti i jednakosti, slobodi i solidarnosti.

10.06 MB • 2022, CARE International

Програм Е - Свеобухватни приступи у превенцији родно заснованог насиља и промоције здравих животних стилова кроз развој животних вјештина ђака у основним школама

Књига активности садржи инструкције за планирање и вођење едукативних активности за ученике и ученице од 6. до 9. разреда основне школе (ђеца узраста од 12 до 15 година старости). Васпитна компонента Програма Е снажно је усмјерена на помоћ појединцу и појединки у усвајању ставова и вриједности које су темелј здравих и ненасилних односа, друштвене одговорности, лјудском достојанству, равноправности и једнакости, слободи и солидарности.

9.50 MB • 2022, CARE International

PROGRAM Y

Priručnik za "Program Y - mladi" je priručnik za obuku koji ima za cilj pro-mociju rodne ravnopravnosti i zdravog načina života kod mladića i devojaka obrađivanjem nekih od društvenih konstrukcija maskuliniteta i feminiteta kao strategije za izgradnju važnih životnih veština mladića i devojaka u periodu njihovog prelaska u doba rane zrelosti.

9.66 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Društvene kampanje za prevenciju nasilja i očuvanje zdravlja mladih

U okviru Program Y - priručnika za kampanje smo vam predstavili konkretno znanje, alate i primere kako efikasno delovati na nivou vaše škole u cilju promene ponašanja i stavova mla-dih po pitanju nasilja, zdravih stilova života, droga i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, rodnog identiteta i roditeljstva. Svi primeri dati u ovom priručniku predstavljaju primere i nau-čene lekcije iz dugogodišnjeg iskustva u radu na ovim temama.

7.01 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Vodič za nadgledanje i praćenje uspešnosti programa

Da bi se obezbedili visoki standardi realizacije programa, objektivna analiza, kontinuirane povratne informacije, kao i poboljšanje mogućnosti učenja i dalji razvoj Programa Y u srednjim školama, preporučuje se da se monitoring i evaluacija sprovode redovno.Monitoring i evaluacija su sastavni delovi programa i preporučuje se da školsko osoblje imenuje jednog od svojih članova/ca za monitoring i evaluaciju programa tokom celokupnog njegovog trajanja, od samog početka.

137.69 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Prikupljanje sredstava u školama

U današnje vreme prikupljanje sredstava je postalo čista nauka sa vrlo sveobuhvatnom metodologijom i konkretnim smernicama koje vas mogu naučiti kako da postanete uspešni u prikupljanju sredstava. Ali šta ako ste nastavnik ili nastavnica u školi, uključeni ste u školske projekte bez budžeta za vannastavne aktivnosti, ali sa velikom motivacijom za uspeh? Ova metodologija vam može pomoći u vašoj misiji.

90.24 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Studija slučaja o COVID 19 digitalnom odgovoru

2020. godine Inicijativa mladića se pokazala otpornom na krize sa velikom sposobnošću prilagođavanja specifičnim okolnostima ciljnih grupa. Studija slučaja beleži i dokumentuje proces prilagođavanja pandemiji COVID-19 u proleće i leto 2020. godine i predstavlja jedinstveni doprinos i izvor za druge organizacije koje prolaze kroz isti proces adaptacije.

14.58 MB • 2020-11, CARE International

Studija slučaja o širenju Programa Y - Kako transformisati transformaciju

Studija slučaja obuhvata ključne elemente različitih modela širenja Programa Y koji su lokalni partneri i CARE koristili u različitim kontekstima za sprovođenje programa Y - Mladi - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih stilova života za mladiće i devojke u Albaniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu * i u Hrvatskoj.

21.58 MB • 2020-10, CARE International

FactSheet - PROGRAM Y

CARE-ov rodno transformativni program (YMI – Inicijativa mladića) je dokazano uspešan na Zapadnom Balkanu. Srce Inicijative mladića je Program Y koji je fokusiran na transformaciju školskog okruženja u okruženje koje podržava i neguje rodnu ravnopravnost i promoviše kulturu nenasilja. Program je pilotiran, ocenjen i akreditovan u većini zemalja Zapadnog Balkana.

307.45 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet - BUDI MUŠKO KLUB

Budi muško klubovi osnivaju se kao klubovi srednjoškolaca koji su na kreativan način angažovani u dizajniranju i sprovođenju kampanje „Budi muško“ i predstavljaju njen najznačajniji deo. Budi muško klubovi nisu klubovi koji uključuju samo mladiće, već ovi klubovi uključuju i mladiće i devojke, s ciljem stvaranja zdravih životnih stilova za sve njih.

510.57 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet - Istraživanje javnog mnjenja o obrazovanju o životnim veštinama na Balkanu

Obrazovanje o životnim veštinama hitno je potrebno uvesti u formalno obrazovanju na Balkanu kako bi buduće generacije razvile zdrave odnose zasnovane na rodnoj ravnopravnosti, kako bi razumeli svoj fizički i emocionalni razvoj i kako bi se pozabavili svim oblicima nasilja u svom svakodnevnom životu.

188.70 KB • 2020-09, CARE International

Sažetak predloga javne politike - Program Y - program za zdravo i sigurno odrastanje mladih

Sažetak predloga javne politike nudi osnovne informacije o ključnim aspektima razvoja,implementacije i integracije naučno utemeljenog obrazovnog kurikuluma Programa Y u formalno obrazovanje na prostoru Balkana.

340.81 KB • 2020-09, CARE International

Sažetak predloga javne politike - Program Y - Dokazi i implikacije

Sažetak predloga javne politike nudi informacije o relevantnosti uvođenja programa zasnovanih na razvoju životnih veština i pregled ključnih rezultata postignutih primenom sveobuhvatnog programa promocije zdravlja i prevencije nasilja – programa Inicijativa mladića. Rezultati predstavljeni u ovom dokumentu su izdvojeni iz evaluacionih istraživanja sprovedenih u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Kosovu*.

183.15 KB • 2020-09, CARE International

Rad sa mladima u riziku na Balkanu, studija slučaja o Programu Y+

Studija slučaja analizira proces razvoja i pilotiranja modela za prevenciju radikalizacije i ekstremizma među mladima (Program Y +) koji je sproveden u okviru YMI projekta, uzimajući ključne elemente utiecaja na mlade, roditelje, nastavnike i druge relevantne aktere / članove zajednice.

5.31 MB • 2020-09, CARE International

Sažetak SDC izvještaja o završnoj evaluaciji

Projekat Inicijativa mladića - promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem kod mladih.

9.47 MB • 2020-07, CARE International Balkan

Izvještaj o završnoj evaluaciji

Projekat Inicijativa mladića - promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem kod mladih.

2.64 MB • 2020-07, CARE International

Mladi i ekstremizam

Primjere ekstremizma u formi neofašizma i neonacizma možemo pronaći širom evropskih društava, počevši od neformalnih grupa pa do dobro organizovanih političkih stranaka. Nažalost, BiH nije pošteđena ovih izazova. Ova monografija ima za cilj da predstavi rezultate kvantitativne studije u kojoj smo pokušali doći do što vjernijih podataka o sklonosti ka ekstremizmu mladih u BiH, te koji sve psihološki i socijalni faktori to determinišu, kao sastavni deo pilotiranja modela Programa Y plus koji služi prevenciji ekstremizma I radikalizma kod mladih.

5.33 MB • 2020-03, Perpetuum Mobile

Korona-kriza: Vodič za preživljavanje za muškarce pod pritiskom

Naš posao je da savetujemo i podržavamo muškarce. U trenucima krize, rizik od gubitka kontrole i pojave nasilja raste, to znamo iz iskustva. Ovim vodičem želimo da vam pomognemo kako bi ostali smireni u kriznim vremenima.

209.87 KB • 2020-03, MenCare Switzerland

Program Y Plus Model - BiH

Program Y Plus (Y+) predstavlja modela za prevenciju ekstremizma i nasilja među mladima koji je razvila CARE partnerska organizacija Perpetuum Mobile iz Banja Luke u okviru projekta Inicijativa mladića. U ovom priručniku se nalaze različite metode rada koje su primenili u periodu od 2018- 2020 godine prilikom rada sa mladima u riziku u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

1.25 MB • 2020, Perpetuum Mobile

Brošura: Program za promociju rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih životnih stilova

Srž intervencije Inicijative mladića je serija grupnih edukativnih radionica koje prate društvene kampanje koje promovišu kritičko i lično razmišljanje o rodu, maskulinitetima i zdravlju, sa snažnim naglaskom na prevenciju nasilja.

9.10 MB • 2020, CARE International Balkan

Obrazovni paket za nastavnike

Mladi - Inovativni pristupi u preveniciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka

16.89 MB • 2018-12, Predstavništvo CARE Serbia u Beogradu

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Početna evaluacija je sprovedena sa ciljem da doprinese sveobuhvatnom razumijevanju stavova među mladićima i djevojkama (uključujući marginalizovane grupe kao što su Romi i drugi marginalizovani mladi, roditelji, profesori i mladi uopšte) unutar bosanskohercegovačkog društva koji učestvuju u programu, a koji se odnose na rodno zasnovano nasilje, rodnu ravnopravnost i zdrave stilove života, u početnoj fazi projekta, da se naučene lekcije sprovedu u djelo i da se daju preporuke za dalji rad.

1.75 MB • 2018-06, CARE International

Priručnik za podršku mladićima i dečacima

Ovaj priručnik sadrži pregled iskustava organizacije CARE u radu sa mladićima-migrantima i daje smernice za rad svim radnicima na terenu, medijatorima i edukatorima koji su sa njima u kontaktu. CARE International Balkans i partnerske organizacije Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, sproveli su kvalitativno istraživanje s mladim migrantima s ciljem da analiziraju njihove potrebe u kriznoj situaciji, da saznaju njihove stavove o socijalnim pitanjima, kao i da im pruže priliku da razmisle o situaciji u kojoj su se našli.

6.86 MB • 2018-03, CARE International Balkans

Deklaracija pravih muškaraca protiv nasilja nad ženama

59.80 KB • 2018, Forum pravih muškaraca

Na putu ka Evropi - PLA

Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji (rezultati kvalitativnog istraživanja). Uvodni dio o CARE iskustvu u radu sa mladićima u kriznim situacijama koji uključuje i prezentaciju rezultata kvalitativnog istraživanja Pružanje podrške mladićima i dječacima u kriznim situacijama – prijedlog mogućih intervencija kao i savjeti kako pružiti podršku mladićima i dječacima kako bi se što bolje odgovorilo na njihove potrebe Obrazovni program – vodič za realizaciju 13 edukativnih radionica Motivacione aktivnosti – vodič za organizovanje različitih aktivnosti koji povećavaju motivaciju za učešće u obrazovnom programu ali i aktivnosti koje obezbjeđuju da mladi steknu nova znanja i vještine i postanu aktivni građani Materijali i kontakti

4.31 MB • 2018, CARE International

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Inicijativa mladića - promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II - projekat Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na sveobuhvatne i programske napore CARE-a u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i adresiranje preventivnih pitanja vezanih za ekstremizam i nasilje mladih. Krajnji cilj projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova među mladićima i djevojkama u Bosni i Hercegovini.

17.45 MB • 2018, CARE International

Nalazi i lekcije naučene tokom sedmogodišnjeg projekta inicijativa mladića u organizaciji CARE International Balkan

U proteklih sedam godina, koalicija lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija promoviše ove pozitivne muške identitete pod zastavom "Inicijativa mladića" (YMI). Ovaj sintetizovani izvještaj pruža pregled obrazloženja, dizajna i rezultata evaluacije programa iz implementacije Inicijative mladića u srednjim stučnim školama.

1.74 MB • 2017, YMI

IMAGES Srbija: Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti

Istraživanje se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. U ovom izveštaju su predstavljeni glavni nalazi istraživanja rađenog po metodologiji IMAGES, koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena. Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Detaljnije...

565.81 KB • 2017, Promundo and International Center for Research on Women

Očevi u svetu danas – Pregled stanja na Balkanu

Predmet i ciljevi ovog pregleda su trenutne politike i prakse u promovisanju zdravih, ravnopravnih, nenasilnih praksi roditeljstva i specifični obrasci rodne ravnopravnosti, pa samim tim i očinstva I staranja, kao i podela rada u domaćinstvima, u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu* i Albaniji. Kroz rad u MenCare kampanji, CARE nastoji da promoviše uključenost muškaraca kao ravnopravnih, nenasilnih očeva i staratelja u cilju postizanja blagostanja porodice, rodne ravnopravnosti i boljeg zdravlja za majke, očeve i decu.

3.73 MB • 2017, CARE International

Trening za medije na temu rodne osetljivosti

Trening za medije na temu rodne osetljivosti je važan. On pomaže novinarima/kama i urednicima/cama da shvate stavove, predrasude, pristrasnost i socijalizaciju koji se često pojavljuju u medijskim porukama i omogućava im da prepoznaju i analiziraju neuravnoteženost između glasova žena i glasova muškaraca u medijima.

921.60 KB • 2017, CARE

Put od mladog do iskusnog oca

Svrha vodiča "Put od mladog do iskusnog oca" je da na jednostavan i jasan način približi mladićima ulogu, odgovornost i izazove sa kojima se očevi suočavaju te kako to sve izvršiti i prevazići na optimalan način. Brojne informacije i saveti koji postoje u ovom vodiču svakako da važe za oba roditelja ali on je prvenstveno namenjen sadašnjim i budućim očevima. Zašto?

5.33 MB • 2017, CARE

Program Y

Priručnik za "Program Y - mladi" je priručnik za obuku koji ima za cilj promociju rodne ravnopravnosti i zdravog načina života kod mladića i devojaka obrađivanjem nekih od društvenih konstrukcija maskuliniteta i feminiteta kao strategije za izgradnju važnih životnih veština mladića i devojaka u periodu njihovog prelaska u doba rane zrelosti.

10.28 MB • 2016, CARE International

Deklaracija iz Delhija: Muškarci i dječaci za rodnu ravnopravnost

Živimo u svijetu dubokih nejednakosti i neravnopravnih odnosa moći, gdje krute norme i vrijednosti o tome kako bi ljudi trebalo da se ponašaju podstiču i pogoršavaju nepravdu. Moramo to promijeniti. Upravo iz tog razloga više od 1200 aktivista / stručnjaka iz 94 zemlje sa širokim rasponom organizacionih znanja okupilo se na drugom MenEngage Globalnom simpozijumu u New Delhiju, Indija, od 10-13. novembra 2014.

229.96 KB • 2014, MenEngage

M: Istraživanje koncepta rodno zasnovanog nasilja kao i stavova prema rodno zasnovanom nasilju

Cilj ovog istraživanja koje je sprovedeno u 16 gradova Srbije, bio je ispitati stavove mladih muškaraca po pitanju rodne ravnopravnosti, rodnih uloga kao i stavove po pitanju nasilja i rodno zasnovanog nasilja. Takođe, cilj istraživanja bio je i doći do podataka o učestalosti različitih vidova nasilnog ponašanja kod mladih muškaraca u Srbiji, kako prema drugim osobama muškog pola, tako i prema osobama ženskog pola

339.79 KB • 2013, CARE International Balkans

Vodič za roditelje: Kako da razgovarate sa svojim detetom o alkoholu?

Vodič pruža informacije u vezi sa korišćenjem alkohola kod mladih, daje primenjive savete za roditelje, govori o tome kako se izboriti s tim, i objašnjava šta zakon kaže o tinejdžerima i alkoholu. Ova brošura će biti korisna za roditelje koji: · žele da odlože konzumiranje alkohola kod svog tinejdžera; ili · znaju ili sumnjaju da njihov tinejdžer pije.

826.92 KB • 2013, CARE International Balkans

Program Ž

"Priručnik Ž je alat koji je potekao iz Inicijative mladića- programa CARE International Balkan i njegovih partnera, koji se sa mladićima i devojkama u školama i zajednici bavi temama rodne neravnopravnosti, ponašanjima štetnim po zdravlje kao i nasiljem u svakodnevnom životu. Priručnik Ž je priručnik za trenere/ice koji ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života kod devojaka kroz bavljenje socijalnim konstruktima feminiteta kao strategijom za građenje važnih životnih veština kod devojaka tokom prelaska u odraslo doba"

2.03 MB • 2013, CARE International Balkans

Inic­ijativa mladića — Stud­ija slučaja 2012

Ova studija slučaja je odraz procesa, uspjeha i rezultata nastalih iz Inicijative mladića; programa koji su kreirali CARE International SZ Balkan i njegovi partneri u periodu od 2007. do 2010. godine. Program je usmjeren na rješavanje pitanja rodne nejednakosti, zdravstveno štetnih praksi i međusobnog nasilja u svakodnevnom životu sa mladićima u školama i zajednici.

3.53 MB • 2012, CARE International SZ Balkan i partneri

Program M: M Priručnik

M Priručnik je priručnik za obuku, koji ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti i promovisanje zdravih stilova života mladića i bavi se pitanjem društvene konstrukcije maskuliniteta kao strategije za izgradnju važnih životnih veština mladića u periodu njihovog prelaska u rano zrelo doba.

2.12 MB • 2011, CARE International

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023