Kampanje

Podrška mladićima i dečacima u kriznim situacijama

22 августа, 2018 Kampanje

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno obezbeđuje hranu, smeštaj, vodu, i sve drugo što je neophodno. Tokom krize, CARE i partnerske organizacije su prepoznale važnost pružanja podrške mladim […]

Program Y

14 септембра, 2017 Kampanje

“Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka” je novi edukativni program za prevenciju nasilja i promociju zdravijih životnih stilova. Program je akreditovan u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i ima dozvolu da se koristi u srednjim školama u Republici Srpskoj. Takođe se koristi u […]

Izgradnja informacione baze o mladićima na zapadnom Balkanu

22 јуна, 2017 Kampanje

Slika koja proizlazi iz podataka dobijenih putem Inicijative mladića (YMI) naglašava nekoliko prioritetnih problema u vezi sa mladićima: Mladići su sve više seksualno aktivni unutar ove starosne grupe, ali imaju ograničeno razumijevanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja; Dok je upotreba kondoma prilikom prvog seksualnog odnosa relativno visoka (u poređenju sa mladićima u drugim zemljama), postoji potreba […]

Fatherhood – Men Care

22 јуна, 2017 Kampanje

MenCare: Globalna kampanja za promovisanje ravnopravnijih i angažovanijih očeva CARE International Balkan i mreža partnerskih organizacija na Balkanu se pridružuju globalnoj kampanji MenCare, čiji su koordinatori Promundo i Sonke Gender Justice Network. MenCare je globalna kampanja za promovisanje uključivanja muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja. Ova kampanja pruža visokokvalitetne poruke za zajednicu […]

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023