Fatherhood – Men Care

22 јуна, 2017 Kampanje

MenCare: Globalna kampanja za promovisanje ravnopravnijih i angažovanijih očeva

CARE International Balkan i mreža partnerskih organizacija na Balkanu se pridružuju globalnoj kampanji MenCare, čiji su koordinatori Promundo i Sonke Gender Justice Network.

MenCare je globalna kampanja za promovisanje uključivanja muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja. Ova kampanja pruža visokokvalitetne poruke za zajednicu i masovne medije, tehničku podršku i obuku, preporuke politika i programa i dokaze za podršku lokalnim NVO, organizacijama za prava žena, vladama i partnerima UN-a u njihovim nastojanjima da angažuju muškarce i dečake u proces staranja.

U ovom trenutku MenCare vodi aktivne kampanje i tekuće aktivnosti u preko 25 zemalja na 5 kontinenata.

Zašto kampanja?

Otprilike četiri od pet muškaraca širom sveta će postati očevi u nekom trenutku svog života. I gotovo svi muškarci na svetu imaju neku vezu sa decom, kao očusi, braća, ujaci, stričevi, dede, nastavnici, mentori, treneri ili jednostavno kao prijatelji. Rastuća i ogromna količina dokaza sa globalnog Juga i globalnog Severa potvrđuje da su angažovano, odgovorno očinstvo i učešće muškaraca u životu dece uglavnom pozitivni za decu, žene i same muškarce.

Globalno, žene i devojke i dalje obavljaju većinu kućnih aktivnosti – iako danas žene predstavljaju 40% plaćene radne snage. Ograničeno učešće muškaraca u staranju (koje se odnosi na brigu o deci i brigu o drugima u porodičnom okruženju) i dalje predstavlja glavnu prepreku rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, između ostalog, održavanjem visine prihoda kod žena nižim nego kod muškaraca. MenCare je preko potreban dodatak globalnim i lokalnim nastojanjima da se muškarci i dečaci angažuju u zaustavljanju nasilja nad ženama i decom. To je deo globalne vizije MenEngage Saveza za postizanje ravnopravnih, nenasilnih odnosa i vizije o tome šta znači biti muškarac. MenCare partneri nastoje da rade u saradnji sa organizacijama za prava žena – i direktno sa ženama i majkama, kao i sa muškarcima – da bi identifikovali i promovisali zajedničko, nenasilno, rodnoravnopravno staranje kao i siguran porođaj.

Teme kampanje

MenCare ima 10 tema kao okosnicu MenCare kampanje na globalnom nivou. Naša kampanja za očinstvo na Balkanu se u okviru svojih prvih koraka usmerila na promovisanje pozitivnih primera očinstva i staranja u svakodnevnom životu deteta. Kako kampanja bude napredovala, mi ćemo se fokusirati na druge važne teme kao što su: uključivanje očeva u svakodnevnu brigu o deci, obrazovanje, zdravlje deteta i prevenciju nasilja.

Prve tri teme kampanje su:

1. Budi ponosan i pokaži to

Možeš biti muškarac koji zaslužuje poštovanje svoje zajednice i porodice. To je lako… samo budi ponosni otac.

Prečesto je jedina uloga koju društvo prepoznaje ili očekuje od muškaraca da budu hranioci porodice. Ali društva i porodice takođe žele i poštuju muškarce koji su angažovani i posvećeni očevi.

Muškarci koji imaju bliske, brižne odnose sa svojom djecom – bez obzira na njihov polni identitet ili da li žive sa majkom deteta – su u boljem položaju na više načina.

2. Igraj se

Znaš da je igra ozbiljan posao. Odvoji vreme za smeh i igru svaki dan.

Skoro polovina očeva u svetu kažu da oni pružaju neku vrstu svakodnevne brige ili su na neki način svakodnevno uključeni u živote svoje dece. Najčešća dnevna aktivnost koju muškarci izvode sa decom: igra. Igra sa decom je važan posao i kao rekreacija i kao staranje i treba je što više podsticati. Igra je neophodna da deca razviju motoričke sposobnosti, kreativnost i društvene veštine. Igra sa decom takođe pomaže i muškarcima. Kroz igru, muškarci se povezuju i zbližavaju sa decom, razvijajući osećajnost i sposobnost reagovanja na dečije potrebe.

3. Budi hrabar – pokaži naklonost

Imaš mogućnost da budeš otac kojem je mnogo stalo do onih koje voliš. To je retka stvar u današnjem svetu.

Mnogi muškarci i žene misle da muškarci ne mogu ili ne treba da pokažu naklonost prema deci – da bi se očevi trebali ponašati stoički, i da budu oni koji nameću pravila i disciplinu. Ali, pokazivanje naklonosti i ispoljavanje osećanja i brige su među najvažnijim stvarima koje očevi mogu da urade.

Veća je verovatnoća da će deca koja imaju emotivno bliske odnose sa svojim očevima i sama pokazati empatiju, biti povezana i uključena u svoje zajednice i pokazati bolje mentalno zdravlje.

Kome je namenjena kampanja?

Poznavajući činjenicu da je svaka porodica jedinstvena i da ima svoju vlastitu dinamiku, formu i odnose odlučili smo da imamo inkluzivni pristup roditeljstvu i da uključimo sve različite predstavnike porodica.

Primarna ciljna grupa za otpočinjanje aktivnosti kampanje su očevi, očusi i budući očevi.

Kasnije, kampanja će se fokusirati na sve staratelje, odrasle uzore poput ded(ov)a, trenera, nastavnika i ostalih članova porodice.

Mi takođe razumemo i cenimo značaj majki i ne želimo da umanjimo njihovu važnu ulogu u životu deteta i porodice, pa će zbog toga ova kampanja uključiti majke i žene kao starateljke.

Šta želimo da kažemo?

Odvoji vreme da budeš tata – Da, važno je da budeš hranilac porodice, ali moraš da pronađeš više vremena za svoje dete. Mnogo propuštaš ako to ne učiniš. Provedi neko vreme sa svojim detetom, budi aktivan otac.

Budi dobar uzor – Budi dobar tata, budi dobar uzor svom detetu.

Vojnik i autoritet nasuprot emocionalnog i predanog oca – Tvoja okolina te uči da budeš policajac i autoritet, onaj koji je strog. Uživaj i opusti se, igraj se sa svojim detetom, pokazuj naklonost i osećanja, prepusti se igri – pevaj sa svojim detetom u automobilu čak i ako mrziš da pevaš, pleši sa svojim detetom, igraj fudbal sa svojim detetom.

Ne brini šta će drugi ljudi da kažu – jedina stvar koja je bitna je ono što će tvoje dete da kaže i vreme koje provodiš sa svojim detetom, nemoj propustiti to vreme.

Kako ćemo to uraditi?

Mediji – kreiranje i prilagođavanje vizuelnih materijala (postera, filmova,itd), kako bi započela konverzacija unutar cele zajednice o pozitivnom, odgovornom i angažovanijem učešću očeva u roditeljstvu.

Programi – razvoj i prilagođavanje programa za grupne edukacije za očeve, staratelje/ke i radnike/ce u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, koji bi mogli da igraju veoma važnu ulogu u uključivanju muškaraca u roditeljstvo.

Zagovaranje – zagovaranje za politike koje stvaraju više mogućnosti za uključivanje muškaraca u staranje, ekonomsko osnaživanje žena, zdravlje majki i blagostanje dece.

Kako da se uključite u kampanju očinstva u sklopu programa Inicijativa mladića?

Molimo kontaktirajte: kontakt osobe u kancelariji CARE-a i kancelarijama lokalnih partnera.

Logo: MenCare, Promundo, SonkeNetwork, CARE, lokalne partnerske organizacije

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023