Očinstvo – Men Care

22 Juna, 2017 Kampanje

MenCare: Globalna kampanja za promovisanje ravnopravnijih i angažovanijih očeva

CARE International Balkan i mreža partnerskih organizacija na Balkanu se pridružuju globalnoj kampanji MenCare, čiji su koordinatori Promundo i Sonke Gender Justice Network.

MenCare je globalna kampanja za promovisanje uključivanja muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja. Ova kampanja pruža visokokvalitetne poruke za zajednicu i masovne medije, tehničku podršku i obuku, preporuke politika i programa i dokaze za podršku lokalnim NVO, organizacijama za prava žena, vladama i partnerima UN-a u njihovim nastojanjima da angažuju muškarce i dječake u proces staranja.

U ovom trenutku MenCare vodi aktivne kampanje i tekuće aktivnosti u preko 25 zemalja na 5 kontinenata.

Zašto kampanja?

Otprilike četiri od pet muškaraca širom svijeta će postati očevi u nekom trenutku svog života. I gotovo svi muškarci na svijetu imaju neku vezu sa djecom, kao očusi, braća, ujaci, stičevi, djedovi, nastavnici, mentori, treneri ili jednostavno kao prijatelji. Rastuća i ogromna količina dokaza sa globalnog juga i globalnog sjevera potvrđuje da su angažovano, odgovorno očinstvo i učešće muškaraca u životu djece uglavnom pozitivni za djecu, žene i same muškarce.

Globalno, žene i djevojke i dalje obavljaju većinu kućnih aktivnosti – iako danas žene predstavljaju 40% plaćene radne snage. Ograničeno učešće muškaraca u staranju (koje se odnosi na brigu o djeci i brigu o drugima u porodičnom okruženju) i dalje predstavlja glavnu prepreku rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, između ostalog, održavanjem visine prihoda kod žena nižim nego kod muškaraca. MenCare je prijeko potreban dodatak globalnim i lokalnim nastojanjima da se muškarci i dječaci angažuju u zaustavljanju nasilja nad ženama i djecom. To je dio globalne vizije MenEngage Saveza za postizanje ravnopravnih, nenasilnih odnosa i vizije o tome šta znači biti muškarac. MenCare partneri nastoje da rade u saradnji sa organizacijama za prava žena – i direktno sa ženama i majkama, kao i sa muškarcima – da bi identifikovali i promovisali zajedničko, nenasilno, rodnoravnopravno staranje kao i siguran porođaj.

Teme kampanje

MenCare ima 10 tema kao okosnicu MenCare kampanje na globalnom nivou. Naša kampanja za očinstvo na Balkanu će se u okviru svojih prvih koraka usmjeriti na promovisanje pozitivnih primjera očinstva i staranja u svakodnevnom životu djeteta. Kako kampanja bude napredovala, mi ćemo se fokusirati na druge važne teme kao što su: uključivanje očeva u svakodnevnu brigu o deci, obrazovanje, zdravlje djeteta i prevenciju nasilja.

Prve tri teme kampanje su:

1. Budi ponosan i pokaži to

Možeš biti muškarac koji zaslužuje poštovanje svoje zajednice i porodice. To je lako… samo budi ponosni otac.

Prečesto je jedina uloga koju društvo prepoznaje ili očekuje od muškaraca da budu hranioci porodice. Ali društva i porodice takođe žele i poštuju muškarce koji su angažovani i posvećeni očevi.

Muškarci koji prijave bliske, brižne odnose sa svojom djecom – bez obzira na njihov polni identitet ili da li žive sa majkom djeteta – su u boljem položaju na više načina.

2. Igraj se

Znaš da je igra ozbiljan posao. Odvoji vrijeme za smijeh i igru svaki dan.

Skoro polovina očeva u svijetu kažu da oni pružaju neku vrstu svakodnevne brige ili su na neki način svakodnevno uključeni u živote svoje djece. Najčešća dnevna aktivnost koju muškarci izvode sa djecom: igra. Igra sa djecom je važan posao i kao rekreacija i kao staranje i treba je što više podsticati. Igra je neophodna da djeca razviju motoričke sposobnosti, kreativnost i društvene vještine. Igra sa djecom takođe pomaže i muškarcima. Kroz igru, muškarci se povezuju i zbližavaju sa djecom, razvijajući osjećajnost i sposobnost reagovanja na dječije potrebe.

3. Budi hrabar – pokaži naklonost

Imaš mogućnost da budeš otac kojem je mnogo stalo do onih koje voliš. To je rijetka stvar u današnjem svijetu.

Mnogi muškarci i žene misle da muškarci ne mogu ili ne treba da pokažu naklonost prema djeci – da bi se očevi trebali ponašati stoički, i da budu oni koji nameću pravila i disciplinu. Ali, pokazivanje naklonosti i ispoljavanje osjećanja i brige su među najvažnijim stvarima koje očevi mogu da urade.

Veća je vjerovatnoća da će djeca koja imaju emotivno bliske odnose sa svojim očevima i sama pokazati empatiju, biti povezana i uključena u svoje zajednice i pokazati bolje mentalno zdravlje.

Kome je namenjena kampanja?

Poznavajući činjenicu da je svaka porodica jedinstvena i da ima svoju vlastitu dinamiku, formu i odnose odlučili smo da imamo inkluzivni pristup roditeljstvu i da uključimo sve različite predstavnike porodica.

Primarna ciljna grupa za otpočinjanje aktivnosti kampanje će biti očevi, očusi i budući očevi.

Kasnije, kampanja će se fokusirati na sve staratelje, odrasle uzore poput djedova, trenera, nastavnika i ostalih članova porodice.

Mi takođe razumijemo i cijenimo značaj majki i ne želimo da umanjimo njihovu važnu ulogu u životu djeteta i porodice, pa će zbog toga ova kampanja uključiti majke i žene kao starateljke.

Šta želimo da kažemo?

Odvoji vrijeme da budeš tata – Da, važno je da budeš hranilac porodice, ali moraš da pronađeš više vremena za svoje dijete. Mnogo propuštaš ako to ne učiniš. Provedi neko vrijeme sa svojim djetetom, budi aktivan otac.

Budi dobar uzor – Budi dobar tata, budi dobar uzor svom djetetu.

Vojnik i autoritet nasuprot emocionalnog i predanog oca – Tvoja okolina te uči da budeš policajac i autoritet, onaj koji je strog. Uživaj i opusti se, igraj se sa svojim djetetom, pokazuj naklonost i osjećanja, prepusti se igri – pjevaj sa svojim djetetom u automobilu čak i ako mrziš da pjevaš, pleši sa svojim djetetom, igraj fudbal sa svojim djetetom.

Ne brini šta će drugi ljudi da kažu – jedina stvar koja je bitna je ono što će tvoje dijete da kaže i vrijeme koje provodiš sa svojim djetetom, nemoj propustiti to vrijeme.

Kako ćemo to uraditi?

Mediji – kreiranje i prilagođavanje vizuelnih materijala (postera, filmova,itd), kako bi započela konverzacija unutar cijele zajednice o pozitivnom, odgovornom i angažovanijem učešću očeva u roditeljstvu.

Programi – razvoj i prilagođavanje programa za grupne edukacije za očeve, staratelje/ke i radnike/ce u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, koji bi mogli da igraju veoma važnu ulogu u uključivanju muškaraca u roditeljstvo.

Zagovaranje – zagovaranje za politike koje stvaraju više mogućnosti za uključivanje muškaraca u staranje, ekonomsko osnaživanje žena, zdravlje majki i blagostanje djece.

Kako da se uključite u kampanju očinstva u sklopu programa Inicijativa mladića?

Molimo kontaktirajte: kontakt osobe u kancelariji CARE-a i kancelarijama lokalnih partnera.

Logo: MenCare, Promundo, SonkeNetwork, CARE, lokalne partnerske organizacije

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023