Young Man Initiative

Ko smo mi?  

Inicijativa Mladića(YMI) je regionalna platforma organizacija na čelu sa CARE International Balkans. Započeo je kao projekat 2006. godine i sprovodi se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Albaniji.

Nadovezuje se na sveobuhvatne i programske napore CARE-a da spriječi međuljudsko i rodno zasnovano nasilje, kao i da promovira rodnu ravnopravnost u regionu.

Više od jedne decenije, YMI cilja na mlade kako bi izgradili njihovo znanje i stavove o rodnoj ravnopravnosti, nasilju i zdravim stilovima života i smanjili nivoe svih vrsta nasilja.

Od početka, preko 10 000 srednjoškolaca iz 130 zajednica učestvovalo je u rodno transformativnim programima koje je CARE implementirao u saradnji sa lokalnim partnerima. Tokom godina, sarađivali smo sa različitim zainteresovanim stranama i shvatili da postoji potreba za zajedničkim pristupom ovoj osetljivoj temi na Balkanu.

Od 2007. do danas, Inicijativa mladića (YMI) radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja među mladićima i smanjenju nasilja od strane mladića (nad mladim ženama) i vršnjačkog nasilja (nasilje mladića nad drugim mladićima).

Misija Inicijative Mladića je adresiranje rodnih nejednakosti i promocije zdravih verzija muškosti koje će pomoći mladićima da ostvare svoj puni potencijal u društvu i pomogne u prevenciji nasillja i promociji zdravih životnih stilova među mladićima i djevojkama.

Nagrade

Uspjeh YMI-a je također prepoznat od strane međunarodne, ali i nacionalne zajednice u vidu različitih nagrada:

 • 2010 – Najbolja kampanja društvenih normi – Srpskog udruženja za odnose s javnošću 
 • – Prva nagrada za mir Ron Ković na Međunarodnom filmskom festivalu My Hero za film “Poslijeratni mačizam: Budi muško” Thompson Reuters fondacije koji je snimio kratki dokumentarac o članu BMK-a iz Banja Luke Draganu Kisinu.  
 • Nagrada Global Education Network Europe za 2017. za izvanredan doprinos inovacijama u globalnom obrazovanju. 

YMI je započeo s malim kvalitativnim istraživanjem koje se bavilo stavovima i ponašanjem mladića. Tokom godina, prerastao je u sveobuhvatan program koji uključuje rad sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući mlade ljude, nastavnike, roditelje, institucije i relevantne stručnjake. Kao rezultat kontinuiranog rada, CARE i partneri razvili su rodno transformativne programe za različite ciljne grupe kao što su program za rad sa očevima, mladima, devojkama, novinarima… Da biste saznali više o razvoju YMI, pogledajte Programski Razvoj.

Naši principi rada sa mladima: 

Poštovanje mladih: 

 • Slušamo mlade ljude
 • Uključujemo ih u dijalog 
 • Učimo od njih
 • Cijenimo mišljenje mladih ljudi
 • Prepoznajemo da mladi ljudi mogu imati drugačije perspektive od drugih starosnih grupa.
 • Poštujemo individualnost, odbijamo negativne etikete
 • Prepoznajemo prava mladih na slobodu i jednakost i na dostojanstveni tretman
 • Promovišemo pozitivne slike i prilike za mlade ljude
 • Izazivamo negativne stereotipe o mladim ljudima
 • Otvoreni smo i iskreni sa mladim ljudima

Dobrovoljno učešće

 •  Dopuštamo mladim ljudima da izaberu da učestvuju
 • Stvaramo prijatno okruženje i pozitivne aktivnosti 
 • Informišemo mlade ljude o prilikama i resursima
 • Omogućujemo mladim ljudima da preuzmu odgovornost za izbore i odluke u svom životu
 • Omogućujemo mladim ljudima da imaju glas, učestvuju u donošenju odluka i rješavaju probleme koji ih se tiču

Anti-opresivni 

 • Prepoznajemo da je rad s mladima za dobrobit svih mladih ljudi, a posebno za one mlade ljude čija su ljudska prava ugrožena
 • Gledamo na omladinski rad kao na agenciju za promjene i izazov za status quo
 • Poduzimamo korake za rješavanje opresije i efekata opresije
 • Poštujemo razlike i gradimo mostove između različitih grupa i pojedinaca
 • Informišemo druge o opresivnom jeziku, stavovima, praksama i strukturama

Povjerljivost

 • Shvaćamo da mladi ljudi mogu otkriti informacije osobama koje rade s mladima koje nisu spremni reći drugima
 • Prije otkrivanja informirajte mlade o svim granicama povjerljivosti, posebno o svim situacijama koje bi mogle zahtijevati daljnju intervenciju

Etičke prakse

 • Uvijek tražite prilike za poboljšanje prakse 
 • Budite pouzdani i vrijedni povjerenja
 • Održavajte vrijednosti i načela rada s mladima 

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023