CARE na Balkanu

CARE International na Balkanu postoji od 1992. Od svojih ranih dana, CARE-ov program je proširen i razra?en kako bi se zadovoljile razli?ite potrebe ugroženog stanovništva u ovom regionu. Misija CARE-a bila je da pomogne u poslijeratnom oporavku i društveno-ekonomskom razvoju u bivšoj Jugoslaviji. CARE na Balkanu se trenutno sastoji od tri programske kancelarije sa sjedištem u Sarajevu (SZ Balkan), Beogradu i Prištini.

CARE-ova programska kancelarija u Sarajevu upravlja manjim kancelarijama vezanim za projekte u Banjoj Luci, Srebrenici (Bosna i Hercegovina), Zagrebu (Hrvatska) i nadgleda portfolio projekta koji uklju?uje lokalna partnerstva u Crnoj Gori. CARE radi prema fleksibilnom modelu rada koji zahtijeva ve?e partnerstvo sa lokalnim organizacijama civilnog društva, mrežom NVO i vladama.

CARE SZ Balkan je usmjeren na sljede?e strateške ciljeve:

  • Ja?anje procesa koji podržavaju povratak ljudi u svoje domove ili osiguravaju alternativna rješenja za problem postizanja održivog života ratom pogo?enog stanovništva
  • Poboljšanje pristupa najugroženijih i najmanje povlaštenih ?lanova društva ostvarivanju minimalnog nivoa socijalne zaštite i prava.
  • Pove?anje efikasnosti civilnog društva u rješavanju pitanja povezanih sa obnovom društva i uklju?ivanjem u društvo.
  • Razvoj održivih ekonomskih prilika, te poboljšanje društvenog blagostanja.

Programske kancelarije CARE-a su usvojile model pristupa programu koji je fokusiran na dva klju?na podru?ja:

  • Program rodne ravnopravnosti
  • Program socijalne i ekonomske uklju?enosti

Više informacija o CARE-ovim strategijama možete saznati ako kliknete na polje svakog od programa.

CARE na Balkanu ima kancelarije u: Sarajevu, Zagrebu, Banjoj Luci, Prištini i Beogradu.

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive