Future for Youth Movement

Inicijativa mladića
Poziv na promjene na Zapadnom Balkanu

Uvod

Pokret Future4Youth (Budućnost za mlade) u okviru Inicijative mladića ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih zainteresovanih strana oko istog cilja – rješavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih vještina i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana.

Ovo zahtijeva inovativan i sistematičan pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da udruže snage i rade u cilju stvaranja pozitivnih i mirnih društava za mlade na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i nacionalnih akcija i zainteresovanih strana, potrebni su nam akteri koji dolaze iz zajednice i zajednička akcija da bismo ostvarili održive promjene u budućnosti.

Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekat 2006. godine, a implementira se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji. Zasniva se na sveobuhvatnim i programskim naporima CARE-a na sprečavanju interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i na promociji rodne ravnopravnosti u regionu. Više od jedne decenije, YMI je usmjeren na mlade sa ciljem izgradnje njihovog znanja i stavova u vezi sa rodnom ravnopravnošću, nasiljem i zdravim životnim stilovima i smanjenja nivoa svih vrsta nasilja. Od početka je preko 100.000 srednjoškolaca iz 130 zajednica učestvovalo u programima obrazovanja iz oblasti životnih vještina koje je CARE implementirao u saradnji sa lokalnim partnerima. Tokom godina sarađivali smo sa raznim akterima i shvatili da postoji sve veća potreba za prihvatanjem zajedničkog pristupa ovoj osjetljivoj temi na Balkanu.

CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regiona i dobili akreditaciju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu* od strane relevantnih ministarstava obrazovanja, što znači da se metodologija Programa Y oslanja na prevenciju nasilja i socijalnih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju ličnog i društvenog rasta kao ključne komponente obrazovanja iz oblasti životnih vještina u školama.

Učenici koji učestvuju u Programu Y pokazuju pozitivne promjene (u prosjeku 10-20%) u stavovima o rodno zasnovanom nasilju i interpersonalnom nasilju među mladima koji su učestvovali u programu. Naše regionalno istraživanje iz juna 2019. godine pokazalo je da 93% ljudi misli da je obrazovanje iz oblasti životnih vještina neophodno za mlade ljude a 90% njih je spremno da ga podrži. Ispitanici prevenciju nasilja i promociju nenasilne komunikacije vide kao najvažnija pitanja koja je potrebno rješavati ili na koja se potrebno odmah fokusirati ili na koja je potrebno obratiti pažnju. 

Naš pristup zasnovan je na rješavanju rodnih nejednakosti i promovisanju zdravih životnih stilova na takav način da dječacima i djevojčicama i mladićima i djevojkama omogućava da u potpunosti ostvare svoj potencijal na putu ka zrelosti. U društvima u kojima je rodna ravnopravnost najzastupljenija, koristi i za muškarce i za žene vide se kroz ravnopravnije odnose, bolje zdravstvene ishode za muškarce i veća ljudska prava za sve građane.

Ko su naši partneri?

Od svog početka, YMI implementiraju CARE i partneri – omladinske organizacije iz regiona. Tokom godina ovi partneri su postali resursni centri i najrelevantniji akteri u promociji angažovanja muškaraca i dječaka u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti. Glavni partneri CARE-a su: Status M Zagreb, Centar E8 Beograd, Smart Kolektiv Beograd, Asocijacija XY Sarajevo, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka, Youth Power Mostar, Sinergija Sjeverna Mitrovica, SIT – Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA, Priština i Act for Society iz Tirane.

Želimo da se udružimo sa svim dobronamjernim i posvećenim pojedincima, organizacijama i institucijama koje razmišljaju slično kao mi, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, vršnjačkim edukatorima, sportskim i socijalnim radnicima, kao i pedagozima, psiholozima, aktivistima i članovima akademske zajednice koji dijele iste vrijednosti i viziju o tome kako postići bolje, pravednije i ravnopravnije društvo.

Deklaracija pokreta
Future4Youth

Došlo je vrijeme za promjene na Balkanu i moramo da udružimo napore i iskustvo u jedan socijalni pokret usmjeren na prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje iz oblasti životnih vještina i promociju zdravih životnih stilova među mladima širom Balkana.

Pokret Future4Youth okupljen oko Inicijative mladića ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih pristalica oko istog cilja – rješavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih vještina i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana

PROMJENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Programi obrazovanja iz oblasti životnih vještina kao što je Program Y obavezni su u formalnom školskom programu širom regiona Zapadnog Balkana;
  • Platforma Future4Youth djeluje kao resursni centar za obrazovanje iz oblasti životnih vještina i zagovarački centar za osnaživanje članova da razmjenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Osnažene zajednice djeluju kao dugoročni agenti promjena za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveno obrazovanje u školama;
  • Mijenjaju se stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju među mladima na Balkanu;

NAŠE VRIJEDNOSTI

Ravnopravnost – jer vjerujemo da razlike treba poštovati i slušati i svaku osobu treba vrednovati prema njenim jedinstvenim doprinosima u bilo kom društvu.

Različitost – primjenjujemo različite pristupe u radu sa različitim okruženjima, ali težimo istim ciljevima.

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazov pred sebe i ljude oko nas koristeći razmišljanje „izvan okvira“ kako bismo postigli najbolje rezultate i naš krajnji cilj.

Solidarnost – naša koalicija se zasniva na snažnom partnerstvu između različitih aktera, gdje njegujemo poštovanje i toleranciju

Transparentnost i odgovornost – snažno vjerujemo u promjenu koju želimo da napravimo, vođeni vlastitim primjerima i na osnovu visoke transparentnosti i posvećenosti našim pristupima.

Omladinsko vođstvo – naše aktivnosti kreiraju mladi i za mlade i snažno vjerujemo da mladim ljudima treba pružiti priliku da uvode inovacije, kreiraju rješenja i preispituju svijet oko nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023