Future for Youth Movement

Inicijativa mladića (YMI – Young Men Initiative)

Deklaracija pokreta Budućnost za mlade (Future4Youth)

Pokret Budućnost za mlade (Future4Youth), okupljen oko Inicijative mladića (YMI), ima za cilj da ujedini različite glasove u društvu, uključujući roditelje, nastavnike i druge građane koji dele istu svrhu: rešavanje pitanja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana.

Želimo da se udružimo sa svim dobronamernim i posvećenim pojedincima, organizacijama i institucijama koje razmišljaju slično kao mi – posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima/ama, vršnjačkim edukatorima/kama, sportskim i socijalnim radnicima/ama, kao i pedagozima/škinjama, psiholozim/škinjama, aktivistima/cama i članovima/cama akademske zajednice koji/e dele iste vrednosti i viziju o tome kako postići bolje, pravednije i ravnopravnije društvo.

PROMENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Programi obrazovanja iz oblasti životnih veština kao što je Program Y postaju obavezni deo zvaničnog školskog programa širom regiona Zapadnog Balkana.
  • Platforma Future4Youth deluje kao resursni centar za obrazovanje iz oblasti životnih veština i zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
  • Društvo je dugoročno osnaženo da deluje kao akter u prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, sticanju životnih veština i zdravstvenom obrazovanju u školama.
  • Menjaju se stavovi i ponašanja među mladima na Balkanu.

* * * *

Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekat 2006. godine, a sprovodi se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu*. Usmerena je na mlade u regionu sa ciljem izgradnje njihovog znanja i stavova u vezi sa rodnom ravnopravnošću, zdravim životnim stilovima i smanjenjem nivoa svih vrsta nasilja. Do sada je preko 100.000 srednjoškolaca i srednjoškolki iz 130 zajednica učestvovalo u programima obrazovanja iz oblasti životnih veština koje je CARE sproveo u saradnji sa lokalnim partnerima – omladinskim organizacijama iz regiona: Status M Zagreb, Centar E8 Beograd, Smart Kolektiv Beograd, Institut za populaciju i razvoj Sarajevo, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka, Snaga mladih Mostar, SIT – Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA, Priština, Act for Society, Tirana i CRPM – Centar za istraživanje i kreiranje politike iz Skoplja.

Metodologija Programa Y oslanja se na prevenciju nasilja i društvenih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju ličnog i društvenog rasta kao ključne komponente obrazovanja iz oblasti životnih veština u školama. Naš pristup zasnovan je na rešavanju rodnih nejednakosti i promovisanju zdravih životnih stilova na takav način da dečacima i devojčicama i mladićima i devojkama omogućimo da u potpunosti ostvare svoj potencijal na putu ka zrelosti.

  • CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regiona i dobili akreditaciju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu* od strane relevantnih ministarstava obrazovanja.
  • Učenici i učenice koji/e učestvuju u Programu Y pokazuju pozitivne promene u stavovima o rodno zasnovanom nasilju i interpersonalnom nasilju među mladima.
  • Naše regionalno istraživanje iz juna 2019. godine pokazalo je da više od 90% ljudi misli da je obrazovanje iz oblasti životnih veština neophodno za mlade ljude i spremno je da ga podrži. Ispitanici prevenciju nasilja i promociju nenasilne komunikacije vide kao najvažnija pitanja koja je potrebno rešavati. 

Ako želiš da programi obrazovanja iz oblasti životnih veština kao što je Program Y postanu obavezni deo zvaničnog školskog programa širom regiona Zapadnog Balkana – podrži Budućnost za mlade i POTPIŠI DEKLARACIJU:

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023