Future for Youth Movement

Inicijativa mladića – Poziv na promjene na Zapadnom Balkanu

Uvod

Pokret Future4Youth (Budućnost za mlade) u okviru Inicijative mladića ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana/ki, roditelja, nastavnika/ca i drugih dionika oko istog cilja – rješavanja pitanja i zagovaranja obaveznog obrazovanja za mlade o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravim životnim stilovima u školama Zapadnog Balkana.

Ovo zahtijeva inovativan i sistematičan pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da udruže snage i rade u cilju stvaranja pozitivnih i mirnih društava za mlade na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i nacionalnih akcija i zainteresiranih strana, potrebni su nam sudionici iz zajednice i zajednička akcija da bismo ostvarili održive promjene u budućnosti.

Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekt 2006. godine, a implementira se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji. Temelji se na sveobuhvatnim i programskim naporima CARE-a na sprečavanju interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja, kao i na promociji rodne ravnopravnosti u regiji. Više od jednog desetljeća, YMI je usmjeren na mlade s ciljem proširivanja njihovog znanja i izgradnje stavova vezanih uz rodnu ravnopravnost, nasilje, zdrave životne stilove i u konačnici smanjenje razine svih vrsta nasilja. U programima obrazovanja iz područja životnih vještina koje je CARE implementirao u suradnji s lokalnim partnerima dosad je sudjelovalo preko 100.000 srednjoškolaca/ki iz 130 zajednica. Tijekom godina surađivali smo s raznim dionicima i shvatili da postoji sve veća potreba za prihvaćanjem zajedničkog pristupa ovoj osjetljivoj temi na Balkanu.

CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regije i dobili akreditaciju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu* od strane relevantnih ministarstava obrazovanja, što znači da se metodologija Programa Y oslanja na prevenciju nasilja i socijalnih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju osobnog i društvenog razvoja kao ključne komponente obrazovanja iz područja životnih vještina u školama.

Učenici/ce koji sudjeluju u Programu Y pokazuju pozitivne promjene (u prosjeku 10-20%) u stavovima o rodno uvjetovanom i interpersonalnom nasilju. Naše regionalno istraživanje iz lipnja 2019. godine pokazalo je da 93% ljudi misli da je obrazovanje iz područja životnih vještina neophodno za mlade ljude, a 90% njih ga je spremno podržati. Ispitanici prevenciju nasilja i promociju nenasilne komunikacije vide kao najvažnija pitanja koja je potrebno rješavati ili na koja se potrebno odmah fokusirati ili na koja je potrebno obratiti pažnju.

Naš pristup temelji se na rješavanju rodnih nejednakosti i promoviranju zdravih životnih stilova na takav način da dječacima i djevojčicama odnosno mladićima i djevojkama omogućava da u potpunosti ostvare svoj potencijal na putu ka zrelosti. U društvima u kojima je rodna ravnopravnost najzastupljenija, koristi i za muškarce i za žene vide se kroz ravnopravnije odnose, bolje zdravstvene ishode za muškarce i veća ljudska prava za sve građane.

Tko su naši partneri?

Od svog početka, YMI implementiraju CARE i partneri – organizacije za mlade iz regije. Tijekom godina ovi partneri postali su resursni centri i najrelevantniji dionici u promociji angažiranja muškaraca i dječaka u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti. Glavni partneri CARE-a su: Status M (Zagreb), Centar E8 (Beograd), Smart Kolektiv (Beograd), Asocijacija XY (Sarajevo), Institut Perpetuum Mobile (Banja Luka), Youth Power (Mostar), Sinergija (Sjeverna Mitrovica), SIT – Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA (Priština) i Act for Society (Tirana).

Želimo se udružiti sa svim dobronamjernim i posvećenim pojedincima/kama, organizacijama i institucijama koje razmišljaju slično kao mi, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima/cama, vršnjačkim edukatorima/cama, sportskim i socijalnim radnicima/cama, kao i (socijalnim) pedagozima/injama, psiholozima/ginjama, aktivistima/kinjama i članovima/cama akademske zajednice koji/e dijele iste vrijednosti i viziju o tome kako postići bolje, pravednije i ravnopravnije društvo.

Deklaracija pokreta
Future4Youth

Došlo je vrijeme za promjene na Balkanu i moramo udružiti napore i iskustvo u jedan društveni pokret usmjeren na prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje iz područja životnih vještina i promociju zdravih životnih stilova među mladima diljem Balkana.

Pokret Future4Youth okupljen oko Inicijative mladića ima za cilj približiti različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana/ki, roditelja, nastavnika/ca i drugih dionika/ca oko istog cilja – rješavanja pitanja i zagovaranja obaveznog obrazovanja za mlade o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravim životnim stilovima u školama Zapadnog Balkana.

PROMJENA KOJU ŽELIMO VIDJETI:

  • Programi obrazovanja iz područja životnih vještina kao što je Program Y obavezni su u formalnom školskom programu diljem Zapadnog Balkana;
  • Platforma Future4Youth djeluje kao resursni centar za obrazovanje iz područja životnih vještina i zagovarački centar za osnaživanje članova/ica da razmjenjuju iskustva i poduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Osnažene zajednice djeluju kao dugoročni agenti promjena za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveni odgoj u školama;
  • Mijenjaju se stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom odgoju među mladima na Balkanu;

NAŠE VRIJEDNOSTI

Ravnopravnost – vjerujemo da razlike treba poštovati i slušati te svaku osobu vrednovati prema njenim jedinstvenim doprinosima u bilo kojem društvu;

Različitost – primjenjujemo različite pristupe u radu sa različitim okruženjima, ali težimo istim ciljevima;

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazov pred sebe i ljude oko nas koristeći razmišljanje „izvan okvira“ kako bismo postigli najbolje rezultate i naš krajnji cilj;

Solidarnost – naša koalicija se temelji na snažnom partnerstvu između različitih dionika, pritom njegujući poštovanje i toleranciju;

Transparentnost i odgovornost – snažno vjerujemo u promjenu koju želimo napraviti, vođeni vlastitim primjerima, na temelju visoke transparentnosti i posvećenosti našim pristupima;

Vodstvo mladih – naše aktivnosti kreiraju mladi i za mlade i snažno vjerujemo da mladim ljudima treba pružiti priliku da uvode inovacije, kreiraju rješenja i preispituju svijet oko nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023