Kampanje

Podrška mladićima i dječacima u kriznim situacijama

22 kolovoza, 2018 Kampanje

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015.godine, CARE International Balkans osigurava humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji s partnerskim organizacijama redovito osigurava hranu, smještaj, vodu, i sve drugo što je neophodno. Za vrijeme krize, CARE i partnerske organizacije su prepoznale važnost pružanja podrške […]

Program Y

14 rujna, 2017 Kampanje

“Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka” novi je edukativni program za prevenciju nasilja i promociju zdravijih životnih stilova. Program je akreditiran u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i ima dozvolu da se koristi u srednjim školama u Republici Srpskoj. Također, koristi se u […]

Izgradnja informacione baze o mladićima na zapadnom Balkanu

22 lipnja, 2017 Kampanje

Slika koja proizlazi iz podataka dobijenih putem Inicijative mladića (YMI) naglašava nekoliko prioritetnih problema u vezi sa mladićima: Mladići su sve više seksualno aktivni unutar ove starosne grupe, ali imaju ograničeno razumijevanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja; Dok je upotreba kondoma prilikom prvog seksualnog odnosa relativno visoka (u poređenju sa mladićima u drugim zemljama), postoji potreba […]

Fatherhood – MenCare

22 lipnja, 2017 Kampanje

MenCare: Globalna kampanja za promoviranje ravnopravnijih i uključenijih očeva CARE International Balkan i mreža partnerskih organizacija na Balkanu pridružuju se globalnoj kampanji MenCare, čiji su koordinatori Promundo i Sonke Gender Justice Network. MenCare je globalna kampanja za promoviranje uključivanja muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i skrbnika. Ova kampanja pruža visokokvalitetne poruke za zajednicu […]

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023