30 Godina Rada CARE-a na Balkanu

5 veljače, 2024 Vijesti, YMI

CARE International Balkans je obilježio 30. godišnjicu rada u regionu. Partneri, osoblje i saveznici iz svih dijelova regiona u kojima CARE obavlja svoje misije okupili su se u Sarajevu kako bi zajedno proslavili ovaj jubilej.

Gosti su prisustvovali regionalnoj konferenciji Budućnost za mlade, a istog dana u večernjim satima imali su priliku da se ponovo okupe i pogledaju fantastičnu „Muškarčine / Macho Men“, predstavu koja je nastala u sklopu CARE i partnerskih projektnih aktivnosti i postala najizvođenija predstava Reflektor teatra iz Beograda. Ovo je naslijeđe rada CARE-a i stoga organizirano u sklopu proslave godišnjice

Prisutnima su se obratili Karl-Otto Zentel, direktor CARE Njemačka i Sumka Bučan, direktorica CARE Balkan. Oboje govornika istakli su da je ovaj skup bio trenutak da se podsjetimo šta je misija CARE-a i koja su ga dostignuća postigla na Balkanu, ali i vrijeme da se podsjetimo na spasonosne poslove koje CARE obavlja širom svijeta i proslavimo CARE kolege koji u ovom trenutku rade u vanrednim situacijama uzrokovanim ratovima, prirodnim katastrofama i klimatskim promjenama.

Kada je CARE počeo da radi na Balkanu prije 30 godina, svijet je izgledao veoma drugačije od današnjeg. Od završetka ratova u zemljama bivše Jugoslavije, region je prošao kroz nezapamćene političke, ekonomske, društvene i kulturne promjene. Kroz historiju je napredak na Balkanu bio usko povezan sa idejom da svi ljudi imaju prava: univerzalna prava na slobodu, dostojanstvo i sigurnost, da budu tretirani jednako i da žive bez ugnjetavanja.

CARE stavlja rodnu ravnopravnost u srce svih svojih napora. CARE na Balkanu je prilično rano prepoznao potrebu za rješavanjem pitanja osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti u patrijarhalnim društvima duboko uzdrmanim ratovima i militarizacijom. Jednako tako, društveno, ekonomsko i političko ispunjenje ljudskih prava je u samoj srži mandata CARE-a na Balkanu.

Teambuilding aktivnosti nastavljene su i sljedećeg dana u sunčanoj Hercegovini, gdje su posjetili Mostar i Blagaj, istražujući bogatu kulturnu baštinu i ljepotu ovog kraja.


CARE International Balkans će nastaviti da uporno radi na izgradnji bolje budućnosti za sve ljude na Balkanu, nastojeći da ostvari viziju društva zasnovanog na principima pravde, jednakosti i solidarnosti.

Da podržite rad CARE-a na Balkanu, posjetite: CARE Balkan – CARE

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023