Resursi

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa, faza III – projekat Inicijativa mladića III (YMI)

2.54 MB • 2022-01, CARE International

Y+ Manual

Priručnik Y+ namijenjen je stručnjacima_kinjama i omladinskim radnicima_icama koji u organizacijama civilnog društva ili u institucijama rade s mladima koji su u riziku. Mladi u riziku je opći pojam za niz okolnosti koje mlade ljude stavljaju u ranjiviji položaj zbog problematičnog ponašanja, kao što su zlouporaba supstanci, neuspjeh u školi i maloljetnička delinkvencija, zajedno s poremećajima mentalnog zdravlja, kao što su depresija i anksioznost. Specifičnije u kontekstu ovog priručnika rizici se odnose na probleme u ponašanju i rizike u okruženju, koji potiču radikalizaciju i diskriminaciju po osnovi roda

1.26 MB • 2022, CARE International Balkans

Program E - Sveobuhvatni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova kroz razvoj životnih vještina đaka u osnovnim školama

Knjiga aktivnosti sadrži instrukcije za planiranje i vođenje edukativnih aktivnosti za učenike i učenice od 6. do 9. razreda osnovne škole (djeca uzrasta od 12 do 15 godina starosti). Vaspitna komponenta Programa E snažno je usmjerena na pomoć pojedincu i pojedinki u usvajanju stavova i vrijednosti koje su temelј zdravih i nenasilnih odnosa, društvene odgovornosti, lјudskom dostojanstvu, ravnopravnosti i jednakosti, slobodi i solidarnosti.

9.96 MB • 2022, CARE International

PROGRAM Y

Priručnik "Program Y - mladi" priručnik je za obuku edukatora u srednjim školama te osoba koje rade s mladima s ciljem promocije rodne ravnoprav-nosti i zdravog načina života kod mladića i djevojaka obrađivanjem nekih od društvenih konstrukcija maskuliniteta i feminiteta kao strategije za izgradnju važnih životnih vještina kod mladića i djevojaka u periodu njihovog prelaska u doba rane zrelosti.

9.83 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Priručnik za provođenje kampanja za mlade

U okviru „Program Y - priručnika za kampanje“ predstavili smo konkretno znanje, alate i primjere za efikasno djelovanje na razini vaše škole s ciljem promjene ponašanja i stavova mladih po pitanju nasilja, zdravih životnih sti-lova, droga i zloupotrebe psihoaktivnih tvari, rodnog identiteta i roditeljstva. Svi primjeri dati u ovom priručniku predstavljaju primjere i znanja stečena dugogodišnjim iskustvom u radu na ovim temama.

6.84 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Prikupljanje sredstava za škole

U današnje vrijeme prikupljanje sredstava postalo je čista znanost s vrlo sveobuhvatnom metodologijom i konkretnim smjernicama koje Vas mogu naučiti kako da postanete uspješni u prikupljanju sredstava. Međutim, što učiniti ako ste profesor u školi s velikom motivacijom za uspjeh, no uključen u školske projekte bez budžeta za izvannastavne aktivnosti? Ovaj kratki alat može Vam pomoći u Vašoj misiji.

90.23 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Praćenje i evaluacija

Da bi se osigurali visoki standardi implementacije, objektivna analiza, kontinuirane povratne informacije te poboljšane mogućnosti učenja i dalji razvoj „Programa Y“ u srednjim školama, preporučuje se da se praćenje i evaluacija provode na redovitoj bazi.Praćenje i evaluacija sastavni su dijelovi programa i preporučuje se da školsko osoblje imenuje jednog od svojih članova za praćenje i evaluaciju programa tijekom čitavog njegovog trajanja, počevši od samog početka.

135.68 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Studija slučaja o COVID 19 Digitalnom odgovoru

2020. godine YMI-ov pristup pokazao je svoju otpornost na krize i sposobnost prilagođavanja specifičnim okolnostima ciljnih grupa. Studija slučaja bilježi i dokumentira proces YMI-jeve prilagodbe pandemiji COVID-19 u proleće i ljeto 2020. godine i predstavlja jedinstveni doprinos i izvor za druge organizacije koje prolaze kroz isti proces prilagodbe.

14.58 MB • 2020-11, CARE International

Studija slučaja o širenju Programa Y - Kako transformisati transformaciju

Studija slučaja obuhvata ključne elemente različitih modela širenja Programa Y koji su lokalni partneri i CARE koristili u različitim kontekstima za sprovođenje programa Y - Mladi - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih stilova života za mladiće i djevojke u Albaniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu * i u Hrvatskoj.

21.60 MB • 2020-10, CARE International

FactSheet - PROGRAM Y

CARE-ov edukativni program o rodnoj transformaciji (YMI – Inicijativa mladića) predstavlja dokazani uspjeh na zapadnom Balkanu. Srce Inicijative mladića je Program Y koji je fokusiran na transformaciju školskog okruženja u okruženje koje podržava i njeguje rodnu ravnopravnost i promoviše kulturu nenasilja.

305.03 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet BUDI MUŠKO KLUB

Budi muško klubovi osnivaju se kao klubovi srednjoškolaca koji su na kreativan način angažovani u dizajniranju i sprovođenju kampanje „Budi muško“ i predstavljaju njen najznačajniji dio. Budi muško klubovi nisu klubovi koji uključuju samo mladiće, već ovi klubovi uključuju i mladiće i djevojke, s ciljem stvaranja zdravih životnih stilova za sve njih.

510.49 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet - Istraživanje javnog mnjenja o obrazovanju o životnim vještinama na Balkanu

Obrazovanje o životnim veštinama hitno je potrebno u formalnom obrazovanju na Balkanu za izgradnju vještina budućih generacija kako bi razvili zdrave odnose zasnovane na rodnoj ravnopravnosti, kako bi razumjeli svoj fizički i emocionalni razvoj i kako bi se pozabavili svim oblicima nasilja u svom svakodnevnom životu.

187.98 KB • 2020-09, CARE International

Sažetak prijedloga javne politike - Program Y - program za zdravo i sigurno odrastanje mladih

Sažetak prijedloga javne politike nudi osnovne informacije o ključnim aspektima razvoja, provedbe i integracije znanstveno utemeljenog obrazovnog kurikuluma Programa Y u formalno obrazovanje na prostoru Balkana.

342.06 KB • 2020-09, CARE International

Sažetak prijedloga javne politike - Program Y - Dokazi i implikacije

Sažetak prijedloga javne politike nudi informacije o značajnosti uvođenja programa temeljenih na razvoju životnih vještina i pregled ključnih rezultata postignutih primjenom sveobuhvatnog programa promidžbe zdravlja i sprečavanja nasilja Inicijativa mladića. Rezultati predstavljeni u ovom dokumentu izdvojeni su iz evaluacijskih istraživanja provedenih u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Kosovu*

183.10 KB • 2020-09, CARE International

Rad sa mladima u riziku na Balkanu, studija slučaja o Programu Y+

Studija slučaja analizira proces razvoja i pilotiranja modela za prevenciju radikalizacije i ekstremizma među mladima (Program Y+) koji je proveden u okviru YMI projekta, uzimajući ključne elemente utjecaja na mlade, roditelje, nastavnike i druge relevantne aktere / članove zajednice.

5.32 MB • 2020-09, CARE International

Izvještaj o završnoj evaluaciji

Projekat Inicijativa mladića - promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem kod mladih.

2.64 MB • 2020-07, CARE International

Mladi i ekstremizam

Primjere ekstremizma u formi neofašizma i neonacizma možemo pronaći širom evropskih društava, počevši od neformalnih grupa pa do dobro organizovanih političkih stranaka. Nažalost, BiH nije pošteđena ovih izazova. Ova monografija ima za cilj da predstavi rezultate kvantitativne studije u kojoj smo pokušali doći do što vjernijih podataka o sklonosti ka ekstremizmu mladih u BiH, te koji sve psihološki i socijalni faktori to determinišu, kao sastavni deo pilotiranja modela Programa Y plus koji služi prevenciji ekstremizma I radikalizma kod mladih.

5.33 MB • 2020-03, Perpetuum Mobile

Korona-kriza: Vodič za preživljavanje za muškarce pod pritiskom

Naš posao je da savetujemo i podržavamo muškarce. U trenucima krize, rizik od gubitka kontrole i pojave nasilja raste, to znamo iz iskustva. Ovim vodičem želimo da vam pomognemo kako bi ostali smireni u kriznim vremenima.

242.80 KB • 2020-03, MenCare Switzerland

Program Y Plus Model - BiH

Program Y Plus (Y+) predstavlja modela za prevenciju ekstremizma i nasilja među mladima koji je razvila CARE partnerska organizacija Perpetuum Mobile iz Banja Luke u okviru projekta Inicijativa mladića. U ovom priručniku se nalaze različite metode rada koje su primenili u periodu od 2018- 2020 godine prilikom rada sa mladima u riziku u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

1.25 MB • 2020, Perpetuum Mobile

Brošura: Program za promociju rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih životnih stilova

Srž intervencije Inicijative mladića je serija grupnih edukativnih radionica koje prate društvene kampanje koje promovišu kritičko i lično razmišljanje o rodu, maskulinitetima i zdravlju, sa snažnim naglaskom na prevenciju nasilja.

8.76 MB • 2020, CARE International Balkan

Obrazovni paket za nastavnike

Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka

16.92 MB • 2018-12, Predstavništvo CARE Serbia u Beogradu

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Početna evaluacija je sprovedena sa ciljem da doprinese sveobuhvatnom razumijevanju stavova među mladićima i djevojkama (uključujući marginalizovane grupe kao što su Romi i drugi marginalizovani mladi, roditelji, profesori i mladi uopšte) unutar bosanskohercegovačkog društva koji učestvuju u programu, a koji se odnose na rodno zasnovano nasilje, rodnu ravnopravnost i zdrave stilove života, u početnoj fazi projekta, da se naučene lekcije sprovedu u djelo i da se daju preporuke za dalji rad.

1.75 MB • 2018-06, CARE International

Priručnik za podršku mladićima i dečacima

Ovaj priručnik sadrži pregled iskustava organizacije CARE u radu sa mladićima-migrantima i daje smernice za rad svim radnicima na terenu, medijatorima i edukatorima koji su sa njima u kontaktu. CARE International Balkans i partnerske organizacije Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, sproveli su kvalitativno istraživanje s mladim migrantima s ciljem da analiziraju njihove potrebe u kriznoj situaciji, da saznaju njihove stavove o socijalnim pitanjima, kao i da im pruže priliku da razmisle o situaciji u kojoj su se našli.

6.86 MB • 2018-03, CARE International Balkans

Na putu ka Evropi - PLA

Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji (rezultati kvalitativnog istraživanja). Uvodni dio o CARE iskustvu u radu sa mladićima u kriznim situacijama koji uključuje i prezentaciju rezultata kvalitativnog istraživanja Pružanje podrške mladićima i dječacima u kriznim situacijama – prijedlog mogućih intervencija kao i savjeti kako pružiti podršku mladićima i dječacima kako bi se što bolje odgovorilo na njihove potrebe Obrazovni program – vodič za realizaciju 13 edukativnih radionica Motivacione aktivnosti – vodič za organizovanje različitih aktivnosti koji povećavaju motivaciju za učešće u obrazovnom programu ali i aktivnosti koje obezbjeđuju da mladi steknu nova znanja i vještine i postanu aktivni građani Materijali i kontakti

4.31 MB • 2018, CARE International

Izvještaj o početnoj evaluaciji

Inicijativa mladića - promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II - projekat Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na sveobuhvatne i programske napore CARE-a u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i adresiranje preventivnih pitanja vezanih za ekstremizam i nasilje mladih. Krajnji cilj projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova među mladićima i djevojkama u Bosni i Hercegovini.

17.45 MB • 2018, CARE International

Nalazi i lekcije naučene tokom sedmogodišnjeg projekta inicijativa mladića u organizaciji CARE International Balkan

U proteklih sedam godina, koalicija lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija promoviše ove pozitivne muške identitete pod zastavom "Inicijativa mladića" (YMI). Ovaj sintetizovani izvještaj pruža pregled obrazloženja, dizajna i rezultata evaluacije programa iz implementacije Inicijative mladića u srednjim stučnim školama.

1.74 MB • 2017, YMI

IMAGES Srbija: Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti

Istraživanje se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca. U ovom izveštaju su predstavljeni glavni nalazi istraživanja rađenog po metodologiji IMAGES, koju su razvili Promundo i Međunarodni centar za istraživanje žena. Studija se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti istraživanja. Kvantitativno istraživanje je rađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina. Kvalitativna komponenta istraživanja je obuhvatila 3 fokus grupe i 15 dubinskih individualnih intervjua sa različitim grupama učesnika. Detaljnije...

565.81 KB • 2017, Promundo and International Center for Research on Women

Očevi u svijetu danas – Pregled stanja na Balkanu

Predmet ovog pregleda su trenutne politike i prakse u promovisanju zdravih, ravnopravnih, nenasilnih praksi roditeljstva i specifični obrasci rodne ravnopravnosti, pa samim tim I očinstva i staranja, kao i podjela rada u domaćinstvima, u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu* i Albaniji. Kroz rad u MenCare kampanji, CARE nastoji da promoviše uključenost muškaraca kao ravnopravnih, nenasilnih očeva i staratelja u cilju postizanja blagostanja porodice, rodne ravnopravnosti i boljeg zdravlja za majke, očeve i djecu.

3.73 MB • 2017, CARE International

Program Y

Priručnik za edukatore u srednjim školama i mlade osobe koje rade s mladima "Program Y - mladi" alat je koji su iz programa Inicijativa mladića razvili CARE International Balkan i njegovi partneri iz zemalja Zapadnog Balkana, koji se fokusiraju na rješavanje pitanja rodne nejednakosti, praksi štetnih po zdravlje i nasilja u svakodnevnom životu mladića i djevojaka od 14 do 19 godina starosti u školama i zajednici.

13.51 MB • 2016, CARE International

Program M: M Priručnik

Priručnik „M“ služi za obuku s ciljem promocije rodne ravnopravnosti i promoviranja zdravih stilova života mladića, te propitkivanjem maskuliniteta kao društvene konstrukcije i strategije za izgradnju nužnih životnih vještina u mladića za vrijeme odrastanja.

2.01 MB • 2011, CARE International

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023