Podrška mladićima i dječacima u kriznim situacijama

22 kolovoza, 2018 Kampanje

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015.godine, CARE International Balkans osigurava humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji s partnerskim organizacijama redovito osigurava hranu, smještaj, vodu, i sve drugo što je neophodno.

Za vrijeme krize, CARE i partnerske organizacije su prepoznale važnost pružanja podrške mladim migrantima – uglavnom maloljetnicima bez pratnje – kao velikoj skupini koja ima svoje specifične potrebe. Na osnovu desetogodišnjeg CARE-ovog iskustva u angažiranju dječaka i mladića na Balkanu u programima prevencije nasilja, promocije zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti, odlučili smo postojeći Program Y, zajedno s KIWI programom koji realizuje CARE Njemačka, razvijemo program za pružanje podrške mladim migrantima, koji može biti adaptiran prema potrebama u različitim sredinama.

“Ovo je bilo zabavno i poučno. U kampu sam već 10 mjeseci. Nikada nisam sudjelovao u nečemu ovako dobrom. Puno sam naučio od vas, ali i od mojih vršnjaka koji su bili uključeni u program. Nisam znao da oni toliko znaju o temama o kojima smo pričali. Vi niste kao druge organizacije koje se bave nama samo površno. Nadam se da ćete nastaviti ovo raditi kako bi i drugi dobili sve ovo.” Mouhamed, 17 godina

Projekt “Inicijativa dobrodošlice mladim migrantima” je realiziran u periodu od rujna 2017. godine do ožujka 2018. godine, a vodili su ga Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, uz podršku CARE Middle East North Africa i Aktion Deutschland Hilft Nemačka. Projekt je realiziran u 5 Prihvatnih centara, angažmanom 35 zaposlenih i volontera partnerskih organizacija (4 u Srbiji, 1 u Hrvatskoj). Ukupno je 746 mladića/dječaka, maloljetnika bez pratnje bilo uključeno u 72 radionice i 16 motivacijskih aktivnosti. Jedan od direktnih rezultata ovog projekta je Priručnik za pružanje podrške mladićima i dječacima u kriznim situacijama.

Priručnik predstavlja pregled CARE-ovog iskustva u radu s migrantima tijekom krize i služi kao uputa za rad humanitarnim radnicima i radnicama, medijatorima i medijatoricama i edukatorima u njihovom radu.

Dokumenti

Na putu ka Evropi - PLA

2018, CARE International

Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji (rezultati kvalitativnog istraživanja). Uvodni dio o CARE iskustvu u radu sa mladićima u kriznim situacijama koji uključuje i prezentaciju rezultata kvalitativnog istraživanja Pružanje podrške mladićima i dječacima u kriznim situacijama – prijedlog mogućih intervencija kao i savjeti kako pružiti podršku mladićima i dječacima

4.31 MB

Priručnik za podršku mladićima i dečacima

2018-03, CARE International Balkans

Ovaj priručnik sadrži pregled iskustava organizacije CARE u radu sa mladićima-migrantima i daje smernice za rad svim radnicima na terenu, medijatorima i edukatorima koji su sa njima u kontaktu. CARE International Balkans i partnerske organizacije Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, sproveli su kvalitativno istraživanje s mladim migrantima s ciljem da analiziraju njihove potrebe u kriznoj

6.86 MB

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023