Podrška mladićima i dečacima u kriznim situacijama

22 августа, 2018 Kampanje

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno obezbeđuje hranu, smeštaj, vodu, i sve drugo što je neophodno.

Tokom krize, CARE i partnerske organizacije su prepoznale važnost pružanja podrške mladim migrantima – uglavnom maloletnicima bez pratnje – kao velikoj grupi koja ima svoje specifične potrebe. Na osnovu desetogodišnjeg CARE-ovog iskustva u angažovanju dečaka i mladića na Balkanu u programima prevencije nasilja, promocije zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti, odlučili smo da postojeći Program Y zajedno sa KIWI programom koji realizuje CARE Nemačka, razvijemo program za pružanje podrške mladim migrantima, koji može biti adaptiran prema potrebama u različitim sredinama.

“Ovo je bilo zabavno i poučno. U kampu sam već 10 meseci. Nikada nisam učestovovao u nečemu ovako dobrom. Mnogo sam naučio od vas, ali sam mnogo naučio i od mojih vršnjaka koji su bili uključeni u program. Nisam znao da oni toliko znaju o temama o kojima smo pričali. Vi niste kao druge organizacije koje se bave nama samo površno. Nadam se da ćete nastaviti ovo da radite kako bi I drugi dobili sve ovo.” Mouhamed, 17 godina

Projekat “Inicijativa dobrodošlice mladim migrantima” je realizovan u periodu od septembra 2017. do marta 2018., a vodili su ga Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, uz podršku CARE MENA i ADH Nemačka. Projekat je realizovan u 5 Prihvatnih centara, angažmanom 35 zaposlenih i volontera partnerskih organizacija (4 u Srbiji, 1 u Hrvatskoj). 746 mladića/dečaka, maloletnika bez pratnje je bilo uključeno u 72 radionice i 16 motivacionih aktivnosti. Jedan od direktnih rezultata ovog projekta je Priručnik za pružanje podrške mladićima i dečacima u kriznim situacijama.

Priručnik je skup CARE-ovog iskustva u radu sa migrantima tokom krize i služi kao uputstvo za rad humanitarnim radnicima i radnicama, medijatorima i medijatorkama i edukatorima u njihovom radu.

Priručnik sadrži:

  • Uvodni deo o CARE iskustvu u radu sa mladićima u kriznim situacijama koji uključuje i prezentaciju rezultata kvalitativnog istraživanja
  • Pružanje podrške mladićima i dečacima u kriznim situacijama – predlog mogućih intervencija kao i saveti kako pružiti podršku mladićima i dečacima kako bi se što bolje odgovorilo na njihove potrebe
  • Obrazovni program – vodič za realizaciju 13 edukativnih radionica
  • Motivacione aktivnosti – vodič za organizovanje različitih aktivnosti koji povećavaju motivaciju za učešće u obrazovnom programu ali i aktivnosti koje obezbeđuju da mladi steknu nova znanja i veštine i postanu aktivni građani
  • Materijali i kontakti

Dokumenti

Na putu ka Evropi - PLA

2018, CARE International

Rodne norme mladića u migrantskoj zajednici u Srbiji (rezultati kvalitativnog istraživanja). Uvodni dio o CARE iskustvu u radu sa mladićima u kriznim situacijama koji uključuje i prezentaciju rezultata kvalitativnog istraživanja Pružanje podrške mladićima i dječacima u kriznim situacijama – prijedlog mogućih intervencija kao i savjeti kako pružiti podršku mladićima i dječacima

4.31 MB

Priručnik za podršku mladićima i dečacima

2018-03, CARE International Balkans

Ovaj priručnik sadrži pregled iskustava organizacije CARE u radu sa mladićima-migrantima i daje smernice za rad svim radnicima na terenu, medijatorima i edukatorima koji su sa njima u kontaktu. CARE International Balkans i partnerske organizacije Nexus iz Vranja i Centar E8 iz Beograda, sproveli su kvalitativno istraživanje s mladim migrantima s ciljem da analiziraju njihove potrebe u kriznoj

6.86 MB

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023