Future for Youth Movement

Inicijativa mladića
Poziv na promene na Zapadnom Balkanu

Uvod

Pokret Future4Youth (Budućnost za mlade) u okviru Inicijative mladića ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih zainteresovanih strana oko istog cilja – rešavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana.

Ovo zahteva inovativan i sistematičan pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da udruže snage i rade u cilju stvaranja pozitivnih i mirnih društava za mlade na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i nacionalnih akcija i zainteresovanih strana, potrebni su nam akteri koji dolaze iz zajednice i zajednička akcija da bismo ostvarili održive promene u budućnosti.

Inicijativa mladića (YMI) je regionalna platforma organizacija, okupljena oko CARE International Balkans. Počela je kao projekat 2006. godine, a sprovodi se u Bosni i Hercegovini (BiH), Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji. Zasniva se na sveobuhvatnim i programskim naporima CARE-a na sprečavanju interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i na promociji rodne ravnopravnosti u regionu. Više od jedne decenije, YMI je usmeren na mlade sa ciljem izgradnje njihovog znanja i stavova u vezi sa rodnom ravnopravnošću, nasiljem i zdravim životnim stilovima i smanjenja nivoa svih vrsta nasilja. Od početka je preko 100.000 srednjoškolaca iz 130 zajednica učestvovalo u programima obrazovanja iz oblasti životnih veština koje je CARE implementirao u saradnji sa lokalnim partnerima. Tokom godina sarađivali smo sa raznim akterima i shvatili da postoji sve veća potreba za prihvatanjem zajedničkog pristupa ovoj osetljivoj temi na Balkanu.

CARE i partneri uveli su metodologiju Programa Y u škole širom regiona i dobili akreditaciju u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu* od strane relevantnih ministarstava obrazovanja, što znači da se metodologija Programa Y oslanja na prevenciju nasilja i socijalnih problema, rodnu ravnopravnost, ljudska prava, zdravstveno obrazovanje i promociju ličnog i društvenog rasta kao ključne komponente obrazovanja iz oblasti životnih veština u školama.

Učenici koji učestvuju u Programu Y pokazuju pozitivne promene (u proseku 10-20%) u stavovima o rodno zasnovanom nasilju i interpersonalnom nasilju među mladima koji su učestvovali u programu. Naše regionalno istraživanje iz juna 2019. godine pokazalo je da 93% ljudi misli da je obrazovanje iz oblasti životnih veština neophodno za mlade ljude a 90% njih je spremno da ga podrži. Ispitanici prevenciju nasilja i promociju nenasilne komunikacije vide kao najvažnija pitanja koja je potrebno rešavati i obratiti posebnu pažnju. 

Naš pristup zasnovan je na rešavanju rodnih nejednakosti i promovisanju zdravih životnih stilova na takav način da dečacima i devojčicama i mladićima i devojkama omogućimo da u potpunosti ostvare svoj potencijal na putu ka zrelosti. U društvima u kojima je rodna ravnopravnost najzastupljenija, koristi i za muškarce i za žene vide se kroz ravnopravnije odnose, bolje zdravstvene ishode za muškarce i veća ljudska prava za sve građane.

Ko su naši partneri?

Od svog početka, YMI implementiraju CARE i partneri – omladinske organizacije iz regiona. Tokom godina ovi partneri su postali resursni centri i najrelevantniji akteri u promociji angažovanja muškaraca i dečaka u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti. Glavni partneri CARE-a su: Status M Zagreb, Centar E8 Beograd, Smart Kolektiv Beograd, Asocijacija XY Sarajevo, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka, Youth Power Mostar, Sinergija Severna Mitrovica, SIT – Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA, Priština i Act for Society iz Tirane.

Želimo da se udružimo sa svim dobronamernim i posvećenim pojedincima, organizacijama i institucijama koje razmišljaju slično kao mi, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, vršnjačkim edukatorima, sportskim i socijalnim radnicima, kao i pedagozima, psiholozima, aktivistima i članovima akademske zajednice koji dele iste vrednosti i viziju o tome kako postići bolje, pravednije i ravnopravnije društvo.

Deklaracija pokreta
Future4Youth

Došlo je vreme za promene na Balkanu i moramo da udružimo napore i iskustvo u jedan društveni pokret usmeren na prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje iz oblasti životnih vještina i promociju zdravih životnih stilova među mladima širom Balkana.

Pokret Future4Youth okupljen oko Inicijative mladića ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih pristalica oko istog cilja – rešavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama širom Balkana

PROMENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Programi obrazovanja iz oblasti životnih veština kao što je Program Y obavezni su u formalnom školskom programu širom regiona Zapadnog Balkana;
  • Platforma Future4Youth deluje kao resursni centar za obrazovanje iz oblasti životnih veština i zagovarački centar za osnaživanje članova da razmenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Osnažene zajednice deluju kao dugoročni agenti promena za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne veštine i zdravstveno obrazovanje u školama;
  • Menjaju se stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim veštinama i zdravstvenom obrazovanju među mladima na Balkanu;

NAŠE VREDNOSTI

Ravnopravnost – jer verujemo da razlike treba poštovati i slušati i svaku osobu treba vrednovati prema njenim jedinstvenim doprinosima u bilo kom društvu.

Različitost – primenjujemo različite pristupe u radu sa različitim okruženjima, ali težimo istim ciljevima.

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazov pred sebe i ljude oko nas koristeći razmišljanje „izvan okvira“ kako bismo postigli najbolje rezultate i naš krajnji cilj.

Solidarnost – naša koalicija se zasniva na snažnom partnerstvu između različitih aktera, gde negujemo poštovanje i toleranciju

Transparentnost i odgovornost – snažno verujemo u promenu koju želimo da napravimo, vođeni vlastitim primerima i na osnovu visoke transparentnosti i posvećenosti našim pristupima.

Omladinsko vođstvo – naše aktivnosti kreiraju mladi i za mlade i snažno verujemo da mladim ljudima treba pružiti priliku da uvode inovacije, kreiraju rešenja i preispituju svet oko nas.

  • Категорије

  • Скорашњи чланци

  • Архиве