Regionalna Konferencija Budućnost za Mlade

26 Januara, 2024 Vijesti, YMI

Regionalna konferencija „Budućnost za mlade“ održana je u srijedu 24.01.2024. godine u Domu mladih Skenderija u Sarajevu, koja je okupila stručnjake, organizacije i institucije posvećene prevenciji nasilja među mladima, promicanju zdravih stilova života i unapređenje ravnopravnosti spolova.

Ovim važnim događajem završava se trogodišnji projekt koji organizira CARE International u suradnji s regionalnim partnerima, uz potporu Austrijske razvojne agencije i Švicarskog ureda za suradnju. Konferencija je bila platforma za razmjenu znanja i iskustava o prevenciji nasilja u školama, zdravim stilovima života mladih i ulozi obrazovnih institucija.

Događaju su prisustvovali brojni uvaženi gosti, među kojima ambasador Švicarske Daniel Hunn i zamjenik ambasadora Austrije u BiH Dominik Urak, direktor CARE Njemačka Karl-Otto Zenter. U svojim govorima istaknuli su važnost Inicijative Budućnost za Mlade.

Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International Balkans, istaknula je važnost cjelovitog modela koji uključuje rad u školama i s mladima u riziku: „Prevencija i rad na promjeni stavova i ponašanja ključni su za promjenu društvenih normi koje promoviraju nasilje i diskriminaciju. “

U panel raspravi naglašena je potreba za multisektorskim pristupom i uključivanjem različitih aktera u rješavanje ovih izazova. Govornici, među kojima Siroco Messereli, prof. dr. Srđan Dušanić, mr. Srđan Ostojić, gđa. Krista Sila i Benjamin Hedžić razgovarali su o potrebnim pristupima i strategijama.

Kroz svoje teme Sara Dereta, Kadri Gashi i Amer Džekman dali su osobna promišljanja o izazovima i rješenjima vezanim uz odrastanje u patrijarhalnom društvu, feminizam, zdrave navike i prevenciju nasilja.

Nedim Micijević i Elizabeta Matković govorili su o rizicima i preventivnim strategijama za mlade, dok je psiholog Nikola Micijević upozorio na potrebu dugoročne borbe protiv nasilja. Armela Pengili predstavila je značaj saradnje sa institucijama.

Također želimo istaknuti i zahvaliti se na prisutnosti brojnih volontera i vršnjačkih edukatora s područja cijelog zapadnog Balkana koji su došli podržati i pomoći u realizaciji ovog veličanstvenog događaja.

Treba napomenuti da je Projekt realiziran u okviru Inicijative mladića III (YMI – Young Men Initiative): „Promicanje zdravijih stilova života i smanjenje međuljudskog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III“ i „Budućnost za mlade” : Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu“ podržan od strane Vlade Švicarske, Austrijske razvojne agencije i CARE International Bosna i Hercegovina.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023