Dita Botërore e Duhanit në Mostar

1 Korrik, 2020

Anëtarët e KBB Mostar kanë bërë një traditë të zhvillojnë një lloj aksioni në rrugë më 31 maj – Dita Botërore e Duhanit. Këtë vit, për shkak të shpërthimit të COVID-19 dhe masave të vendosura, të rinjtë dolën me disa ide krijuese për të rritur ndërgjegjësimin gjatë karantinës.

Lexo më shumë

Fushata e re nga YMI kundër ekstremizmit: #KthejeDijen #NdaleUrrejtjen

29 Maj, 2020

Fushata “Ktheje dijen, Ndale urrejtjen” është krijuar si një përgjigje pozitive ndaj mesazheve negative që shoqëria shpesh dërgon për të gjithë ata që janë më ndryshe në një farë mënyre. Ne jemi udhëhequr përmes fushatës nga pëllumbi Beni, i cili pajton dallimet, na mëson t’i respektojmë ato dhe na tregon se ka gjëra në të […]

Lexo më shumë

Këshillimi Prindëror XY përmes platformave dixhitale në kohën e Koronës

29 Maj, 2020

Tashmë për tre vjet, Shoqata XY po zbaton me sukses projektin “XY Këshillimi Prindëror” përmes platformës dixhitale me të njëjtin emër.

Lexo më shumë

Kriza e Korona Virusit: Paketë ndihmëse për burrat që ndihen nën presio

22 Prill, 2020

Duke mos qenë në gjendje të lëvizim lirshëm. Duke qenë i kufizuar. Ndjenja e mbyllur. Të gjitha këto gjëra janë një sfidë.

Lexo më shumë

Two parallel events organized in cooperation with secondary schools in Herzegovina-Neretva Canton

4 Mars, 2020

Youth Power, CARE partner organization, organized two parallel events on Vlašić from 26th–28th February 2020 in cooperation with the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Herzegovina-Neretva Canton, the Institute for Education Mostar and the Pedagogical Institute Mostar.

Lexo më shumë

Iniciativa për Burrat e Rinj, Trajnim për Avokim dhe Lëvizje, Serbi 25 – 28 shkurt 2020

29 Shkurt, 2020

Këtë javë në Beograd u organizua një trainim rajonal për avokim dhe lëvizje në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinjve (YMI) – “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në “.

Lexo më shumë

Pilot Programi për punën në shkollat ​​fillore

19 Shkurt, 2020

Në periudhën nga 14 deri në 15 shkurt 2020, Youth Power (Fuqia Rinore) organizoi trajnime për këshilltarët e shkollave dhe mësuesit e shkollave fillore respektivisht Peter Bakula dhe Ilija Jakovljević në Mostar.

Lexo më shumë

Klubi Bonu Burrë implementohet edhe në komunën e Podujevës

19 Shkurt, 2020

Klubi Bonu Burrë tani është zgjeruar dhe ka krijuar grupin e vet edhe në komunën e Podujevës.

Lexo më shumë

Youth Coordinator of the Association XY, Amer Džekman: Peer education with a comprehensive approach and Program Y can reduce peer violence in schools

19 Shkurt, 2020

“Be a Man Club and Real Girls Sarajevo” is an organized club of young people operating at Association XY which brings together a large number of members who, in this way, for many years have acquired life skills and competences that enable them to enter the adult world easier and healthier.

Lexo më shumë
  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva