Trajnim për trajnues të mbajtur në kuadër të projektit “Iniciativa e Burrave të Rinjve”

2 Gusht, 2020 Lajmet, Lajmet e YMI-të

Në fillim të korrikut, organizata partnere YMI Perpetuum Mobile ka organizuar një takim dhe trajnim të përbashkët për trajnerët në fushën e edukimit të bashkëmoshatarëve që promovojnë stilin e jetës së shëndetshme, bazuar në Programin Y.

Përveç trajnimit për trajnerë, Perpetuum Mobile nisi diskutime dhe konsultime në lidhje me qëllimet e përbashkëta strategjike dhe aktivitetet e projektit për periudhën tjetër, si dhe ndikimin e aktiviteteve të tyre që u implementuan në periudhën e mëparshme. Pjesëmarrësit ishin kryesisht të interesuar për bashkëpunimin me shkolla dhe institucione të tjera në procesin e integrimit institucional të Programit Y, dhe efektet e projektit YMI në komunitetet lokale dhe më gjerë.

Ata folën për rezultatet dhe sfidat e hasura në muajt e kaluar, por edhe për proceset e ardhshme dhe aktivitetet kryesore në bashkëpunim me institucionet.

Në fokus të takimit ishte sigurisht trajnimi për trainer të bazuar në manualin e  “Programit Y”, i cili u diskutua dhe u prezantua në mënyrë gjithëpërfshirëse. Përmes punës dhe mundit të madh, të gjithë pjesëmarrësit përfunduan me sukses trajnimin dhe u bënë trajnerë për të rinjtë e tjerë në arsim sipas manuali ynë fantastik. Shtë kjo përpjekje që përfaqëson hapin fillestar para trainimit të ri të arsimtarëve bashkëmoshatar në komunitetet lokale në BiH.

Shumë aktivitete të tjera po përgatiten në kuzhinën e Perpetuum Mobile në ditët e ardhshme!

Qëndroni me ne!

 Programi Y, i cili u përdor gjatë arsimit të studentëve dhe mësuesve, u krijua në kuadër të projektit Nisma Rinore II (YMI – Iniciativa e Rinisë): “Promovimi i stileve të jetesës së shëndetshme te të rinjtë në Bosnje dhe Hercegovinë duke sfiduar stereotipet gjinore II” dhe projektin: “Burrat dhe djemte si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe adresimin e çështjes së ekstremizmit dhe dhunëstek te rinjet në Ballkanin Perëndimor”, i cili u mbështet nga Qeveria e Zvicrës, Fondacioni Oak, Agjensia Austriake e Zhvillimit dhe CARE International Ballkan.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023