Fushata

Përfshirja e Burrave dhe Djemve në Emergjenca

22 Gusht, 2018 Fushata

Si përgjigje ndaj krizës humanitare të shpërfaqur në Ballkan, prej vitit 2015, CARE Internacional në Ballkan ofron asistencë urgjente humatire për refugjatët dhe migrantët kur ata kalojnë nëpërmjet Serbisë në rrugën e tyre drejt shteteve të Bashkimit Evropian. CARE, në bashkëpunim me organizatat partnere, siguron ushqim, ofron strehë dhe gjësende tjera jo-ushqimore, ofron ujë, sanitari, […]

Programi Y

14 Shtator, 2017 Fushata

“Programi Y – Një qasje inovative për të rinj në parandalimin e GBV dhe promovimin e jetesës së shëndetshme për burrat e rinj dhe gratë e reja” është programi i ri arsimor për parandalimin e dhunës dhe promovimin e mënyrave të jetesës së shëndetshme. Programi është akredituar në Kantonin e Hercegovinës dhe Neretvës dhe është […]

Building the Information

22 Qershor, 2017 Fushata

Base on Young Men in the Western Balkans The picture emerging from YMI data highlights several priority issues for these young men: Young men are increasing sexually active within this age range, but have limited understanding of sexual and reproductive health; While condom use at first sex is relatively high (compared with young men in […]

Fatherhood – Men Care

22 Qershor, 2017 Fushata

Global campaign for promotion of more equitable and engaged fathers CARE International Balkans and its network of partner organizations in the Balkans is joining the global fatherhood campaign MenCare, which is coordinated by Promundo and Sonke Gender Justice Network. MenCare is a global campaign to promote men’s involvement as equitable, responsive and non-violent fathers and […]

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023