“Filmi i shkurtër “Can I Kiss You” që u shpjegon të rinjve pëlqimin

30 Mars, 2020

Këtu është videoja “Can I Kiss You” e cila synon t’u shpjegojë më mirë të rinjve dhe të rejave se çfarë është pëlqimi dhe t’i inkurajojë ata të krijojnë interaksionet e tyre përmes komenteve, shpërndarjeve dhe pyetjeve. 

Lexo më shumë

BE HEALTHY, BE LIVELY AND BE WITH STYLE!

27 Mars, 2020

BE HEALTHY, BE LIVELY AND BE WITH STYLE! is the message of “Perpetuum mobile – Institute for Youth and Community Development” team from Banja Luka 

Lexo më shumë

Përhapja e COVID-19: Organizatat partnere të projektit YMI do të punojnë së bashku për të përmbushur nevojat e të rinjve në Ballkan

24 Mars, 2020

Prateći trenutnu situaciju vezanu za kontinuirano globalno širenje korona virusa, CARE International Balkans daje prioritet i ističe važnost saradnje između osoblja i vlada na Zapadnom Balkanu.

Lexo më shumë

Perpetuum Mobile Initiative: Declaration on Introducing Healthy Life Skills Education in BiH

24 Mars, 2020

Team “Perpetuum mobile – Institute for Youth and Community Development” from Banja Luka, our partner organization, has recently launched the action of signing the Declaration on the mandatory introduction of Program Y in education systems in all schools in BiH.

Lexo më shumë

Banja Luka secondary schools promote healthy lifestyles!

11 Mars, 2020

In 2020 we still continue to promote healthy lifestyles…

Lexo më shumë

Klubi “Bonu Burrë” përfundon levelin e parë të programit të Lidership-it në Prishtinë!

9 Mars, 2020

Mijëra të rinjë nga Kosova janë fuqizuar nga projekti “Iniciativa e Burrave të Rinjë” duke fituar njohuri dhe duke sfiduar qëndrimet në rrugën e tyre drejt moshës madhore.

Lexo më shumë

“Klubi Bonu Burrë” në Kosovë shënoi Ditën e Diskriminimit Zero

6 Mars, 2020

Klubi Bonu Burrë në Kosovë shënoi Ditën e Diskriminimit Zero më 1 Mars 2020 në qendër të Prishtinës dhe mblodhi të rinj/reja nga komunitete të ndryshme të Kosovës për të shprehur shqetësimet e tyre dhe format e diskriminimit nga përvoja të personale.

Lexo më shumë

Two parallel events organized in cooperation with secondary schools in Herzegovina-Neretva Canton

4 Mars, 2020

Youth Power, CARE partner organization, organized two parallel events on Vlašić from 26th–28th February 2020 in cooperation with the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Herzegovina-Neretva Canton, the Institute for Education Mostar and the Pedagogical Institute Mostar.

Lexo më shumë

Iniciativa për Burrat e Rinj, Trajnim për Avokim dhe Lëvizje, Serbi 25 – 28 shkurt 2020

29 Shkurt, 2020

Këtë javë në Beograd u organizua një trainim rajonal për avokim dhe lëvizje në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinjve (YMI) – “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në “.

Lexo më shumë
  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva