Fushata e re nga YMI kundër ekstremizmit: #KthejeDijen #NdaleUrrejtjen

29 Maj, 2020

Fushata “Ktheje dijen, Ndale urrejtjen” është krijuar si një përgjigje pozitive ndaj mesazheve negative që shoqëria shpesh dërgon për të gjithë ata që janë më ndryshe në një farë mënyre. Ne jemi udhëhequr përmes fushatës nga pëllumbi Beni, i cili pajton dallimet, na mëson t’i respektojmë ato dhe na tregon se ka gjëra në të […]

Lexo më shumë

Këshillimi Prindëror XY përmes platformave dixhitale në kohën e Koronës

29 Maj, 2020

Tashmë për tre vjet, Shoqata XY po zbaton me sukses projektin “XY Këshillimi Prindëror” përmes platformës dixhitale me të njëjtin emër.

Lexo më shumë

Pigeon Mirko in the service of peace, friendship and love

28 Maj, 2020

A drawing of pigeon Mirko sending the message Turn on brain. Turn off hate is part of an online campaign signed by members of the Be a Man clubs from Bosnia and Herzegovina and the region, and the Smart kolektiv, which has gained great popularity on social networks in a very short time.

Lexo më shumë

Emisione të drejtpërdrejta, podcast dhe seminare në internet si përgjigje e Qendrës E8 ndaj krizës!

25 Maj, 2020

Si pjesë e aktiviteteve të saj, Qendra E8, së bashku me Teatrin Reflektues, vazhduan të punojnë dhe të komunikojnë aktivisht me audiencën gjatë krizës, por edhe të punojnë për adresimin e disa çështjeve sociale.

Lexo më shumë

Një histori e shkurtër e Iniciativës për Burrat e Rinj me John-in

25 Maj, 2020

Për shumë vite, Qendra E8 dhe Teatri Reflektor, si “bashkëpunëtorë” në luftën për një botë dhe shoqëri më të drejtë përmes së cilës lufta kanalizohet përmes artit, marrin mbështetjen e CARE për aktivitetet e tyre dhe kështu veprojnë jo vetëm në Serbi, por edhe në rajon dhe globalisht.

Lexo më shumë

U transmetuan debatet e para në internet

25 Maj, 2020

Organizata jonë partnere “Perpetuum mobile – Instituti për Rini dhe Zhvillim të Komunitetit” Banja Llukë ka filluar debatet e para në internet me nxënës të shkollave të mesme në Banja Llukë.

Lexo më shumë

Punëtoritë për barazinë gjinore vazhdojnë me të rinjtë e komunitetit romë në Kroaci

25 Maj, 2020

Kriza nga Korona dhe izolimi nuk penguan mbledhje të këndshme me të rinjtë romë në Kroaci, kështu që edhe në këtë kohë sfiduese, punëtoritë e Programit Y mbahen rregullisht në internet.

Lexo më shumë

Programi Y  është rritur – tashmë edhe në Krujë!

25 Maj, 2020

Gjatë muajit Maj, stafi i Qendrës ACT for Society ka vazhduar implemetimin e Programit Y në  Gjimnazin Skënderbeu Krujë dhe sigurisht takimet e Klubit Bëhu Burrë me të rinjtë dhe të rejat e Gjimnazit.

Lexo më shumë

Bisedime dhe veprime mbi shëndetin mendor nga KBB në Mostar

20 Maj, 2020

Më 16 Prill 2020 Anëtarët e Klubit Bonu Burrë nga Mostari patën një seancë në internet për shëndetin mendor, me Dijana Ivanišević, profesoreshë e psikologjisë nga Universiteti Džemal Bijedić.

Lexo më shumë
  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva