Dje ekipi nga Iniciativa e Burrave të Rinjë, së bashku me kolege nga CARE Austria vizituan shkollën ‘28 Nëntori’

1 Shkurt, 2023 Lajmet, Lajmet e YMI-të

Dje ekipi nga Iniciativa e Burrave të Rinjë, së bashku me kolege nga CARE Austria vizituan shkollën ‘28 Nëntori’ ku u takuan me profesorët/shat që janë trajnuar në programin Y.

Gjatë këtij takimi patëm mundësinë të diskutojmë me profesorat/shat për mjetet që i kanë mësuar gjatë trajnimit ashtu që të promovojnë stilet e jetës së shëndetshme, të sfidojnë maskulinitetin toksik, të zvogëlojnë dhunën mes të rinjëve dhe përgjëthsisht si ta përqafojmë barazinë gjinore.

Për më tepër ata ndanë me ne dallimet e dukshme që i vërejnë tek të rinjët pas pjesmarrjes në Klubin Bonu Burrë.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023