STUDIMI KUALITATIV MËSIMI DHE VEPRIMI ME PJESËMARRJE (PLA)

26 Shtator, 2017 Rajonale dhe Ndërkombtare

Studimi kualitativ Mësimi dhe Veprimi me Pjesëmarrje është implementuar në Qendrën e Pritjes në Preshevë me 14 migrantë meshkuj (14-19 vjeç) në periudhën 19-24 shtator, 2017.

Qëllimi i këtij studimi ishte eksplorimi i konstrukteve sociale të gjinisë dhe maskulinitetit; qëndrimet e emigrantëve të rinj rreth barazisë gjinore, qëndrimet dhe përvojat e përdorimit të fuqisë; qëndrimet dhe përvoja rreth dhunës dhe sjelljeve tjera të dëmshme. PLA u zbatua nga trajnerët e Center E8 the hulumtuesi i projektit Iniciativa e Burrave të Rinj, Srdjan Dusanic. Rezultatet e PLA-së do të bëhen bazë për zhvillimin e një metodologjie për manualin Puna me Rininë në Kriza i cili do të zhvillohet dhe testohet me emigrantë të rinj në Preshevë në kuadër të Projektit Iniciativa Mikpritëse për Rininë Emigruese të implementuar nga NEXUS nga Vranje dhe CARE International.

Përpos aktiviteteve edukative, projekti përfshin shumë aktivitete joformale për rini në Qendrën e Pritjes në Preshevë e cila do të mbështesë aktivizmin dhe fuqizimin e tyre.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023