Kvalitativno istraživanje “Aktivno učenje kroz akciju”

26 rujna, 2017 Regija

Kvalitativno istraživanje “Aktivno učenje kroz akciju” provedeno je u Prihvatnom centru u Preševu s 14 mladih migranata (od 14-19 godina) u razdoblju od 19. do 24. rujna 2017. godine.

Cilj istraživanja bio je ispitivanje društvenih konstrukcija roda i maskuliniteta; stavova mladih migranata o rodnoj ravnopravnosti, stavova i iskustva moći koje su imali ili imaju; stavova i iskustva vezano za nasilje i druga štetna ponašanja. Istraživanje su proveli edukatori Centra E8 i istraživač projekta Inicijativa mladića Srđan Dušanić.


Rezultati istraživanja postat će osnova za izradu metodologije za Priručnik za rad sa mladima u krizi koji će biti razvijen i testiran s mladim migrantima u Preševu u okviru projekta “Inicijativa dobrodošlice za mlade migrante” koji NEXUS iz Vranja realizira u suradnji s CARE International. Osim edukativne komponente projekta, u Prihvatnom centru realizirat će se i motivacijske aktivnosti za mlade koje će omogućiti jačanje njihovog aktivizma i njihovo individualno osnaživanje.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023