Kvalitativno istraživanje “Aktivno učenje kroz akciju”

26 Septembra, 2017 Regija

Kvalitativno istraživanje “Aktivno učenje kroz akciju” sprovedeno je u Prihvatnom centru u Preševu sa 14 mladih migranata (od 14-19 godina starosti) u periodu od 19. do 24. septembra 2017. godine. Cilj istraživanja bio je ispitivanje društvenih konstrukcija roda i maskuliniteta; stavova mladih migranata o rodnoj ravnopravnosti, stavovima i iskustvu moći koje su imali ili imaju; stavova i iskustva vezano za nasilje i druga štetna ponašanja. Istraživanje su sproveli edukatori Centra E8 i istraživač projekta Inicijativa mladića Srđan Dušanić. Rezultati istraživanja će postati osnova za izradu metodologije za Priručnik za rad sa mladima u krizi koji će biti razvijen i testiran sa mladim migrantima u Preševu u okviru projekta “Inicijativa dobrodošlice za mlade migrante” koji NEXUS iz Vranja realizuje u saradnji sa CARE International. Osim edukativne komponente projekta, u Prihvatnom centru realizovaće se i motivacione aktivnosti za mlade koje će omogućiti jačanje njihovog aktivizma i njihovo individualno osnaživanje.


Rezultati istraživanja će postati osnova za izradu metodologije za Priručnik za rad sa mladima u krizi koji će biti razvijen i testiran sa mladim migrantima u Preševu u okviru projekta “Inicijativa dobrodošlice za mlade migrante” koji NEXUS iz Vranja realizuje u saradnji sa CARE International. Osim edukativne komponente projekta, u Prihvatnom centru realizovaće se i motivacione aktivnosti za mlade koje će omogućiti jačanje njihovog aktivizma i njihovo individualno osnaživanje.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023