Komponenti OAK

“Burrat dhe djemtë si partner në promovimin e barazisë gjinore, adresimit të ekstremizmit dhe dhunës së rinisë në Ballkanin Perëndimor” filloi më 1 korrik 2017 dhe është i mbështetur nga Fondacioni OAK.

Objektiva e përgjithshme ka të bëj me promovimin e maskulinitetit paqësor që mbështet barazinë gjinore, zvogëlon dhunën ndërpersonale dhe ekstremizmin e rinisë brenda Serbisë, Shqipërisë, Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës. Kjo iniciativë është hartuar për të bashkuar politikëbërësit dhe agjentët kryesorë brenda ministrive dhe agjencive të qeverisë me OJQ-të e aftësuara për të ndikuar në ndryshimet pozitive sociale në nivele të shumëfishta të shoqërisë duke përdorur modelin socio-ekologjik (individual, nivel komuniteti dhe nivel kombëtar).

Iniciativa e propozuar do të mbështetet në punën tonë me 5 vendet (Serbia, Shqipëria, Kroacia, Kosova dhe Bosnja dhe Hercegovina) dhe marrëdhëniet me ministritë e arsimit, rinisë, agjensitë gjinore / sektorët në vendet përkatëse dhe angazhimin me ministri të reja, si ajo e mirëqenies sociale, duke përodur si një zhvillim pozitiv të të rinjve dhe një qasje transformuese gjinore në adresimin e përfshirjes sociale dhe të rinjve në nevojë.

Projekti synon të ndërtojë mbi përvojën e fituar në fazën e mëhershme me programin e rinisë, programin e akredituar të aftësive jetësore në kurikulën për shkollat e mesme për të ndërtuar ose mbështetur një mjedis të përshtatshëm për edukimin e aftësive jetësore që të bëhet pjesë e detyrueshme e një dite shkollore. Kjo do të përfshijë adresimin e politikave ekzistuese, atyre të reja dhe angazhimin me qytetarët dhe prindërit në zhvillimin e lëvizjeve shoqërore, për të forcuar koalicione ekzistuese, ku edukimi (si formal dhe joformal) i të rinjve bëhet prioritet më i lartë për qeveritë.

Kohëzgjatje:

1 Korrik, 2017 – 30 Qershor, 2020

Partnerët:

Status M - Zagreb
Center E8 - Beograd
Synergy – Kosovska Mitrovica
Act for Society – Tirana
Institut Perpetuum Mobile – Banja Luka
Smart Kolektiv Beograd
YMCA
SIT

Supported by:

OAK - OAK Foundation
ADC - Austrian Development Cooperation
  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva