OAK komponenta

Projekat “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” je započet 1. jula 2017. godine i podržan od strane OAK Fondacije.

Opšti cilj projekta je da promoviše miroljubive maskulinitete koji podržavaju rodnu ravnopravnost i smanjenje interpersonalnog nasilja i ekstremizma mladih u Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ova inicijativa je osmišljena tako da spoji kreatore politika i ključne agente iz vladinih ministarstava i agencija sa vještim NVO sa ciljem da utiču na pozitivne društvene promjene na više nivoa društva koristeći socio-ekološki model (pojedinačni nivo, nivo zajednice i nivo države).

Predložena inicijativa će se oslanjati na rad u 5 zemalja (Srbija, Albanija, Hrvatska, Kosovo i Bosna i Hercegovina) i na odnose sa ministarstvima obrazovanja i mladih i gender agencijama/odjeljenjima u tim zemljama i ona će uključiti nova ministarstva, kao što je Ministarstvo za socijalni rad, jer smo u rješavanju pitanja socijalne inkluzije i ugroženih mladih koristili i pozitivan razvoj mladih i rodno transformativni pristup.

Cilj projekta je da se nadoveže na rezultate ostvarene u prethodnoj fazi sa Programom Youth (mladi), našim akreditovanim kurikulumom životnih vještina za srednje škole za izgradnju i podršku povoljnom okruženju za edukaciju iz oblasti životnih vještina kako bi ona postala obavezni dio školskog dana.

Ovo će obuhvatiti razmatranje politika, postojećih i novih, i veoma važno angažovanje građana i roditelja u razvoj društvenih pokreta, jačanje postojećih koalicija, gdje obrazovanje mladih ljudi (formalno i neformalno) postaje veći prioritet vlada.

Trajanje:

1. juli 2017 – 30. juni 2020

Partneri:

Status M - Zagreb
Center E8 - Beograd
Synergy – Kosovska Mitrovica
Act for Society – Tirana
Institut Perpetuum Mobile – Banja Luka
Smart Kolektiv Beograd
YMCA
SIT

Podržali:

OAK - OAK Foundation
ADC - Austrian Development Cooperation
  • Kategorije

  • Nove objave

  • Arhiva