OAK komponenta

Projekat “Mladi kao budući lideri za promociju životnih vještina (YMI III)“ započet je 1. maja 2021. godine, a podržava ga Oak Fondacija.

Treća faza YMI-a biće snažno fokusirana na dalje jačanje povoljnog okruženja za dugoročno sistematsko rješenje za obrazovanje iz oblasti životnih vještina učenika osnovnih i srednjih škola. Svi napori će biti udruženi kako bi se postigao opšti cilj koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade ljude u Bosni i Hercegovini i na Kosovu koji podržavaju rodnu ravnopravnost i smanjuju međuljudsko nasilje. 

Specifični ciljevi projekta i konkretni rezultati:

Cilj 1

Nastaviti primjenu Programa Y u srednjim školama i uvesti metodologiju u neobavezne predmete na univerzitetima u BiH i na Kosovu.

Očekivani rezultati i ishodi:

  • Najmanje 21 srednja škola u BiH i 18 srednjih škola na Kosovu sprovode Program Y i osnovane su 4 škole izvrsnosti
  • Najmanje 100 (Ž/M) nastavnika i 60 (Ž/M) vršnjačkih edukatora je obučeno (sertifikovano) i sposobno da implementira Program Y u srednjim školama. Oni su stručni i obučeni da podrže adolescente u razvoju zdravih, nenasilnih, rodno ravnopravnih ponašanja.
  • Obrazovni sistemi na Kosovu i u BiH prihvatili su i profesionalno primjenjuju nove standarde za razvoj mladih i obrazovanje iz oblasti životnih vještina.
  • Srednjoškolci na Kosovu i u BiH (4.000) su povećali/stekli životne vještine i sposobni su da pređu iz adolescencije u odraslo doba sa zdravim, nenasilnim i rodno ravnopravnim stavovima.
  • Smjernice za uvođenje Programa Y u predmete univerzitetskih studenata razvijaju se u partnerstvu sa univerzitetskim osobljem i lokalnim partnerima u obe zemlje. Najmanje tri akademske institucije integrisale su Program Y u svoje neobavezne predmete, a najmanje 50 studenata učestvovalo je u radionicama Programa Y.
  • Nastavnom osoblju i studentima je omogućeno da integrišu obrazovanje o životnim vještinama u svoj rad na osnovu poboljšanih univerzitetskih programa koristeći metodologiju Programa Y.

Cilj 2

Mobilizirati zajednice u BiH i na Kosovu da preuzmu aktivnu ulogu u promjeni obrazovne politike i ojačaju kapacitete lokalnih partnera kako bi se osigurala održivost implementacije Programa Y.

Očekivani rezultati i ishodi:

  • Aktivnosti podizanja svijesti i kampanje u zajednici dosežu najmanje 15.000 ljudi, a najmanje 100 zainteresovanih strana je učestvovalo u razvoju i implementaciji kampanja.
  • Zajednice u BiH i na Kosovu prepoznaju vrijednosti i koristi programa.
  • Lokalne partnerske organizacije stekle su solidne vještine i kapacitete i sposobne su da djeluju kao resursni centri. Prepoznati su kao pioniri u obrazovanju iz oblasti životnih vještina u svojim zemljama, imaju bazu obučenih stručnjaka za pružanje obuka iz Programa Y.

Za nadogradnju i širenje ranijih dostignuća – YMI faza III će posebno podržati obrazovne institucije da u potpunosti usvoje nastavne planove i programe iz oblasti životnih vještina, kao i osnažiti nastavnike da podrže mlade ljude u razvoju zdravog, nenasilnog, rodno ravnopravnog ponašanja, čime se olakšava nesmetan prelazak učenika iz adolescencije u odraslo doba. Fokus je stavljen na osiguravanje održivosti programa i dugotrajan uticaj na regionalne obrazovne sisteme. Stoga će doprinijeti osnaživanju osoblja formalnih obrazovnih institucija kroz sticanje adekvatnih vještina u sprovođenju CARE-ovog programa iz oblasti životnih vještina.

CARE će nastaviti da implementira ovaj projekat zajedno sa glavnim lokalnim partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (Institute for Population and Development, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka i Snaga mladih Mostar), kao i sa 5 malih omladinskih organizacija širom BiH i sa Kosova *(SIT – Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA Kosovo).

Trajanje:

1. maj 2021 – 31. oktobar 2022. godine

Partneri:

Center E8 - Beograd
Institut Perpetuum Mobile – Banja Luka
YMCA
SIT

Podržali:

OAK - OAK Foundation
ADC - Austrian Development Cooperation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023