Shfaqja teatrale Macho Men mbushë tetë këtë vit

12 Prill, 2020 Lajmet

Shfaqja e teatrit Macho Men mbushë tetë këtë vit: transformim tetë vjeçar për tetë burra dhe mijëra spektatorë

Një dokumentar unik teatror për maskulinitetin dhe burrërinë, i krijuar në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinj, po hyn në vitin e tetë të shfaqjes së tij. Shfaqja u realizua në trembëdhjetë shtete, fitoi 4 çmime dhe morri pjesë në 16 festival. Ka vizituar më shumë se 50 qytete dhe mijëra spektatorë patën një shans për të reflektuar në modelet e tyre të sjelljes së bashku me kastet e mahnitshme të përbëra nga 8 të rinj.

Macho Men është një proces autentik teatral dhe arsimor i cili vazhdimisht po adreson norma të ngurta gjinore, si shtypja, pritshmëritë dhe dhuna. Tetë histori në lidhje me tetë maskulinitete të ndryshme janë bërë një histori dinamike dhe e gjallë tetë-vjeçare, me të cilën mund të lidhet secili. Energjia dhe entuziazmi i aktorëve dhe audiencës, së bashku me rëndësinë e çështjeve të adresuara, e bëjnë këtë shfaqje përgjithmonë të re. Ekuipazhi i Macho Men ushqen një marrëdhënie të butë, por edukative me audiencën e saj, e cila konsiderohet një pjesë e rëndësishme e procesit. Falë marrëdhënies së tyre të fortë dhe reflektuese, si dhe mesazhit delikate “asnjë burrë ose djalë i lënë pas”, Macho Men mbetet një nga shfaqjet më të njohura dhe më të dashura të Qendrës E8.

Gjatë kohës së krizës, ne kemi krijuar një shfaqje tek “Macho Men: ku janë ata dhe çfarë po bëjnë ata” për t’i kujtuar audiencës se njerëzit e saj të preferuar janë të pranishëm dhe gjithmonë të gatshëm t’i bëjnë ata të buzëqeshin dhe të bëjnë pyetje.

E gjithë shfaqja mund të shikohet në kanalin YouTube të teatrit Reflektor.

Shfaqja “Macho Men” u krijua në vitin 2012 në kuadër të projektit “Burrat e rinjë si aleatë në parandalimin e dhunës dhe konfliktit në Ballkanin Perëndimor” i cili u implementua nga Qendra E8 dhe CARE International, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë të Norvegjisë.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023