Takimi regjional i partnerëve të YMI (Iniciativa e Burrave të Rinj, Sarandë, Shqipëri, më 25 deri më 29 Qershor

1 Korrik, 2018 Rajonale dhe Ndërkombtare

CARE Internacional në Ballkan dhe organizatat partnere të projektit regjional “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe në adresimin e Ekstremizmit të Rinisë dhe Dhunës në Ballkanin Perëndimor”, e mbështetur nga Fondacioni OAK, Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe CARE Gjermani-Luksemburg dhe projekti “Iniciativa e Burrave të Rinj (YMI”: Promovimi i Stileve të Shëndosha të Jetesës tek Rinia në Bosnje dhe Hercegovinë duke sfiduar Stereotipet Gjinore,mbështetur prej Qeverisë së Zvicrrës, Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim dhe CARE Gjermani-Luksemburg.u takuan për të diskutuar rrjedhën e ardhshme të projektit.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023