Regionalni partnerski sastanak YMI, Saranda, Albanija, 25-29.06.2018

1 srpnja, 2018 Regija

CARE International Balkan i partnerske organizacije sa regionalnog projekta „Muškarci i dječaci kao partneri u promoviranju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” na zapadnom Balkanu, podržan od strane OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg i projekta Inicijative mladića: „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II“ podržan od strane Vlade Švicarske, OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg su organizirali trodnevni sastanak regionalnih partnera u Sarandi, Albanija.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023