1 Jula, 2018

Regionalni partnerski sastanak YMI, Saranda, Albanija, 25-29.06.2018

CARE International Balkan i partnerske organizacije sa regionalnog projekta „Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” na zapadnom Balkanu, podržan od strane OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg i projekta Inicijative mladića: „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II“ podržan od strane Vlade Švajcarske, OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg su organizovali trodnevni sastanak regionalnih partnera u Sarandi, Albanija.

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive