Pristup / Metodologija

“Društvo koje ne ulaže u svoje mlade, ne ulaže u svoju budućnost”

Inicijativa mladića (YMI) koristi pozitivan razvoj mladih i okvir omladinskog rada kao alat za promovisanje pozitivnih rezultata u životima mladića. U definisanju omladinskog rada mi koristimo sljedeću definiciju:

“lični i društveni razvoj mladih ljudi i njihova socijalna inkluzija.”

Osim toga, vjerujemo da je svrha omladinskog rada:

“rad sa mladim ljudima s ciljem da se olakša njihov lični, društveni i obrazovni razvoj i da im se omogući da steknu pravo glasa, uticaj i mjesto u društvu u periodu njihovog prelaza od zavisnosti ka nezavisnosti.”

Principi omladinskog rada

Vjerujemo da sljedeći principi treba da vode naš rad sa mladim ljudima:

Poštovanje mladih ljudi

 • Poslušajte mlade ljude
 • Uključite ih u dijalog
 • Učite od njih
 • Uvažavajte gledišta mladih ljudi
 • Shvatite da mladi ljudi mogu imati drugačije poglede od ostalih starosnih grupa
 • Poštujte individualnost … odbacite negativno etiketiranje
 • Prihvatite prava mladih ljudi na slobodu i jednakost i da budu tretirani sa dostojanstvom
 • Promovišite pozitivne ideje i mogućnosti za mlade ljude
 • Preispitajte negativne stereotipe o mladim ljudima
 • Budite otvoreni i iskreni sa mladim ljudima

Dobrovoljno učestvovanje

 • Dopustite mladim ljudima da sami izaberu da li će učestvovati
 • Kreirajte gostoljubivo okruženje i pozitivne aktivnosti
 • Informišite mlade ljude o mogućnostima i resursima
 • Pružite mogućnost mladim ljudima da preuzmu odgovornost za izbore i odluke u svojim životima
 • Omogućite mladim ljudima da steknu pravo glasa, da učestvuju u donošenju odluka i rješavanju pitanja koja se njih tiču

Antirepresija

 • Shvatite da omladinski rad služi za dobrobit svih mladih ljudi, naročito onih čija su ljudska prava ugrožena
 • Posmatrajte omladinski rad kao sredstvo promjena i izazov postojećem stanju
 • Preduzmite pozitivne korake za rješavanje problema i posljedica represije
 • Poštujte razlike i gradite mostove između različitih grupa i pojedinaca
 • Informišite druge o jeziku, stavovima, praksi i strukturi represije

Povjerljivost

 • Shvatite da mladi ljudi mogu otkriti informacije osobama koje rade sa mladima (omladinskim radnicima) koje nisu spremni reći drugima
 • Prije nego što mladi ljudi otkriju bilo kakve informacije, potrebno ih je informisati o postojanju bilo kakvih ograničenja koja se odnose na povjerljivost izrečenih informacija, pogotovo kod situacija koje bi mogle zahtijevati dalje intervencije

Etička praksa

 • Uvijek tražite mogućnosti za poboljšanje prakse
 • Budite pouzdani i dostojni povjerenja
 • Održavajte vrijednosti i principe omladinskog rada

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023