Rodno svjesna praksa i omladinski rad

Osim što se koristi pristupom omladinskog rada, Inicijativa mladića integriše rodno svjesnu praksu, okvir formulisan u dokumentu organizacije YouthAction iz Sjeverne Irske i dodatno razvijen u pristupu omladinskom radu prema Lens modelu. Dokument organizacije YouthAction iz 2006. godine o rodno svjesnoj praksi sa mladim ljudima predstavlja rodno svjesnu praksu kao svjestan pokušaj da se mladići i djevojke angažuju kroz procese koji se proaktivno bave društvenim pitanjima kao što su nejednakost i represija i da se usprotive ograničenjima sa kojima se mogu susresti u svojim životima kao rezultat rodne nejednakosti.

U praksi se koriste različiti pristupi i intervencije kojima se direktno preispituju društvene norme o tome kako bi mladići i djevojke trebalo da žive svoje živote.

Ove intervencije mogu uključivati:

  • davanje prostora mladim ljudima da istražuju i uče o njihovoj rodnoj socijalizaciji, kao i o svojim percepcijama i stavovima;
  • edukaciju mladih ljudi o istorijskim uticajima kao što su feminizam i patrijarhat;
  • bavljenje pitanjem realnosti života djevojaka i mladića u njihovoj emocionalnoj i praktičnoj pripremi za mijenjanje svijeta u smislu ženskih i muških uloga.

Rodno svjesna praksa preispituje postojeće stanje i sisteme koji potkopavaju ulogu i položaj mladića i djevojaka.

YouthAction Sjeverna Irska (2006) Rodno svjesna praksa sa mladim ljudima.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023