Program M (program mladići)

Program M je obrazovni program životnih vještina koji je nastao prilagođavanjem programa H, programa koji je razvio Institut Promundo u Brazilu i njegovi partneri. Ovaj program obuhvata niz radionica za mladiće sa temama koje uključuju rodnu ravnopravnost, seksualno i reproduktivno zdravlje, te emocionalno blagostanje i nasilje/rješavanje sukoba. CARE i njegovi partneri su prilagođavali, testirali ​​i ocjenjivali ​​ovaj model tokom perioda od dvije godine rada sa dječacima/mladićima u srednjim školama i zajednicama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Grupne edukativne radionice su dobrovoljne i ponuđene su dječacima u tehničkim stručnim školama sa dominantno muškom populacijom učenika. Kurs se sastoji od 20 interaktivnih sesija održanih tokom dva-tri mjeseca. Facilitatori radionica su muški omladinski radnici, uglavnom starosnog doba od 20 do 25 godina. Teme radionica obuhvataju muške rodne norme, izražavanje emocija, vještine pregovaranja, donošenja odluka, upravljanje bijesom, seksualnost, seksualno zdravlje, očinstvo, upotreba droga i alkohola, vršnjačko nasilje i nasilje nad ženama. Dječaci se ohrabruju da aktivno raspravljaju i razmišljaju o ovim temama.

Inicijativa mladića takođe uključuje kampanju životnog stila pod nazivom “Budi muško”. Kampanja je razvijena u uskoj saradnji sa mladićima u balkanskim zemljama u kojima se ovaj projekat sprovodi i naglašava mnoge teme obuhvaćene u radionicama, kao što su seksualno zdravlje, prevencija nasilja i dekonstruisanje krutih shvatanja maskuliniteta. Materijali korišteni u kampanji kao što su plakati, majice i brošure prikazani su u stručnim školama, napravljeni su kratki filmovi koje su osmislili mladići, a mladići su takođe formirali klubove “Budi muško” u nekoliko različitih gradova. Kampanja je široko promovisana putem Facebooka, Youtubea, a i drugih web stranica.

Priručnik “M” (priručnik za podučavanje životnih vještina u radu sa mladićima) je dostupan za preuzimanje i korištenje od strane drugih organizacija i institucija. Molimo Vas da slijedite ovaj link za dodatne informacije o izvorima.

Program M: M Priručnik [bs]

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023