Pristup / Metodologija

“Društvo koje ne ulaže u svoje mlade, ne ulaže u svoju budućnost”

Inicijativa mladića (YMI) koristi pozitivan razvoj mladih i okvir rada s mladima kao alat za promoviranje pozitivnih rezultata u životima mladića. U definiranju rada s mladima koristimo sljedeću definiciju:

“osobni i društveni razvoj mladih osoba i njihova socijalna inkluzija.”

Osim toga, vjerujemo da je svrha rada s mladima:

“rad s mladim osobama s ciljem olakšavanja njihovog osobnog, društvenog i obrazovnog razvoja i omogućavanje stjecanja prava glasa, utjecaja i mjesta u društvu u periodu njihovog prijelaza od zavisnosti k nezavisnosti.”

Principi rada s mladima

Vjerujemo da sljedeći principi trebaju voditi naš rad s mladim osobama:

Poštovanje mladih osoba

 • Poslušajte mlade osobe
 • Uključite ih u dijalog
 • Učite od njih
 • Uvažavajte stavove mladih osoba
 • Shvatite da mlade osobe mogu imati drugačije poglede od ostalih dobnih skupina
 • Poštujte individualnost … odbacite negativno etiketiranje
 • Prihvatite prava mladih osoba na slobodu i jednakost i da budu tretirani sa dostojanstvom
 • Promovirajte pozitivne ideje i mogućnosti za mlade osobe
 • Preispitajte negativne stereotipe o mladim osobama
 • Budite otvoreni i iskreni s mladim osobama

Dobrovoljno sudjelovanje

 • Dopustite mladim osobama da sami izaberu hoće li sudjelovati
 • Kreirajte gostoljubivo okruženje i pozitivne aktivnosti
 • Informirajte mlade osobe o mogućnostima i resursima
 • Pružite mogućnost mladim osobama da preuzmu odgovornost za izbore i odluke u svojim životima
 • Omogućite mladim osobama da steknu pravo glasa, da sudjeluju u donošenju odluka i rješavanju pitanja koja se njih tiču

Antirepresija

 • Shvatite da rad s mladima služi za dobrobit svih mladih osoba, naročito onih čija su ljudska prava ugrožena
 • Promatrajte rad s mladima kao sredstvo promjena i izazov postojećem stanju
 • Poduzmite pozitivne korake za rješavanje problema i posljedica represije
 • Poštujte razlike i gradite mostove između različitih grupa i pojedinaca/ki
 • Informirajte druge o jeziku, stavovima, praksi i strukturi represije

Povjerljivost

 • Shvatite da mlade osobe mogu otkriti informacije osobama koje rade s mladima koje nisu spremne reći drugima
 • Prije nego što mlade osobe otkriju bilo kakve informacije, potrebno ih je informirati o postojanju bilo kakvih ograničenja koja se odnose na povjerljivost izrečenih informacija, pogotovo kod
  situacija koje bi mogle zahtijevati dalje intervencije

Etička praksa

 • Uvijek tražite mogućnosti za poboljšanje prakse
 • Budite pouzdani i dostojni povjerenja
 • Održavajte vrijednosti i principe rada s mladima

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023