Cfarë na mësoi pandemia COVID-19?

23 Korrik, 2020 Lajmet

Pandemia COVID-19 është tema më e njohur që ka rëndësi për tërë botën. COVID-19 shtron pyetje thelbësore që kërkojnë shumë përgjigje. Rrjedha dhe ritmi i jetës është ndryshuar.

Rutina e përditshme dhe ngjarjet anulohen. Jeta u bë linja e drejtë. Njerëzit të veshur me maska ​​dhe doreza higjenike u bënë jeta e përditshme. Isfarë është COVID-19? Cfarë pasojash sjell kjo pandemi? Ku është shkaku i katastrofës që preku tërë botën? Të gjitha këto pyetje i imponohen çdo qenie njerëzore në këtë Planet.

Pandemia COVID-19 e la kulturën në një hije. Kultura është bazë për zhvillimin indivudual dhe grupor. Kultura është thelbi i gjithçkaje. Njerëzit e mbajnë veten dhe mjedisin e tyre duke ushqyer dhe ruajtur kulturën. Ajo kulturë dhe posedimi i vlerave të vërteta është postulati që secili njeri duhet të adoptojë tregojne vullnetarë të Klubit Arsimor Rinor Sinergji.

Anëtarët më të spikatur të Sinergjise publikuan nje video cfare na mësoi pandemia COVID-19 dhe theksuan se vlerat reale janë kusht për mbajtjen e jetesës së shëndetshme dhe shëndetin mendor gjatë katastrofës që preku të gjitha qeniet njerëzore në planetin Tokë. Marija Barovic, Nikolija Petronijevic, Nenad Jovanovic dhe Dragana Milic përfaqësuan pikëpamjet dhe përshtypjen personale. Didfarë mësuan ata? Si u ndien? Në çfarë mënyre njohuritë nga punëtoritë i ndihmuan ata të kapërcejnë situatën? Katër vullnetarët më aktivë dhe anëtarët e Sinergji u përgjigjën në këto pyetje. Marija, Nikolija, Nenad dhe Dragana ndanë ndjenjat dhe qëndrimet e tyre në lidhje me pandeminë COVID-19.

Studentja e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Mitrovicen e Veriut mësoi se të mos gjykojë dhe të diskriminojë njerëzit e tjerë, pasi ajo nuk do të donte të kishte shkelur të drejtat. Marija theksoi rëndësinë e empatisë që paraqet kusht për marrëdhënie të shëndetshme. Vullnetare afatgjatë e Synergjise qe kaloi shumicën e kohës me familjen e saj, duke ndihmuar motrën e saj për detyrat e shtëpisë. Marija tha se familja është çështja më e vlerësuar. Për më tepër, ajo e kaloi kohën e lirë duke parë filma dhe duke lexuar libra.

Nikolija Petronijeviç, nxënëse e shkollës së Gramatikës theksoi rëndësinë e vlerësimit të vlerave reale dhe largimit në moment. Gjatë pandemisë COVID-19, Nikolija kaloi kohë me familjen e saj dhe u rrethua nga natyra, duke lexuar libra dhe duke parë filma. Vullnetari aktive e kuptoi që e drejta për lëvizjen e lirë është çështje shumë e rëndësishme, veçanërisht në momentin kur ajo e drejtë ishte shkelur.

Nenad Jovanoviç, student i Energjisë tha se ai mësoi se si të luftonte me problemet e tij dhe të veçonte familjen si mbështetjen më të madhe. Nenad e kaloi pjesën më të madhe të kohës duke bërë ca sport, por gjithashtu, ai kishte kohë për kryerjen e detyrimeve për fakultet.

Dragana Milic, studente e Arteve dhe anëtare e shquar e Sinergjise kuptoi rëndësinë e lëvizjes së lirë dhe kalimit të kohës me familjen e saj. Dragana ka punuar në vetë-përmirësimin, përsosjen e aftësive të saj profesionale, mësimin dhe përgatitjen e testeve dhe provimeve të saj afatmesme. Solidariteti është karakteristik që e vlerëson kjo vajzë e re.

Familja, empatia, posedimi i mënyrës së jetesës së shëndetshme dhe vlera reale janë porosia kryesore që theksoi Marija, Nikolija, Nenad dhe Dragana. Përkundër rrethanave të vështira, këta të rinj arritën të ishin të shëndetshëm mendërisht dhe të luftojnë për vlerat kulturore.

Aktiviteti u implementua nga YEC Sinergji në kuadër të Iniciativës së Burrave të Rinj II -  “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”, mbështetur nga CARE International Ballkan, Agjencioni Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak.    

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023