Sinergji shënoi Ditën Ndërkombëtare të Familjeve

24 Qershor, 2020 Lajmet

Dita Ndërkombëtare e Familjeve është një mundësi e shkëlqyer për të kujtuar se sa e rëndësishme është familja. Klubi Arsimor Rinor Sinergji shënoi Ditën Ndërkombëtare të Familjeve në 15 maj.

Punëtorët e tyre të të rinjve dhe anëtarët e KBB postuan foto të familjeve të tyre në profilin e Facebook dhe në disa fjali që përshkruan arsyen e origjinalitetit të saj.

Familja është një shtyllë e shoqërisë dhe një bazë për zhvillimin e individit dhe grupit. Të gjitha vlerat e duhura dhe të vërteta fitohen në familje. Duke respektuar njerëzit e tjerë, sjelljet, sjelljet e mira dhe të përshtatshme dhe mënyra e jetesës së shëndetshme janë që ne po mësojmë gjatë fëmijërisë dhe shoqërizimit.

Anëtarët e Sinergjisë treguan që të kesh këto vlera si toleranca, respekti, dashuria dhe ndershmëria është modern dhe jo e vjetëruar.

Vullnetarja afatgjatë Marija Barovic tregoi se anëtarët e familjes së saj janë kaq të ndryshëm dhe kanë pikëpamje të ndryshme për jetën. Ajo e do familjen e saj sepse është mbështetja më e madhe që gjithmonë e ndihmon atë të përballet me sfidat dhe të arrijë qëllimet në jetën e saj.

Punëtorja Rinore e Sinergjise, Jovana Stojanoviç tha se familja e mësoi atë për vlerat e jetës dhe kjo është aq autentike për shkak të larmisë së saj. Jovana theksoi se të jesh ndryshe është potenciali më i madh në shoqëri. Barazia dhe barazia gjinore janë termat që ajo dëgjoi për herë të parë në familjen e saj.

Aleksandra Lazarevic, një nga vullnetarët më aktive theksoi se familja është gjithçka që kemi në jetë dhe marrëdhëniet familjare duhet të ushqehen. Familja është mbështetja e saj më e madhe.

Paragjykimet, urrejtja, frika, dhuna dhe diskriminimi janë sjellje jo të pranueshme. Themeli për (jo) të paturit e këtyre qëndrimeve buron nga familja. Kështu që, është shumë e rëndësishme të ushqehen marrëdhënie dhe vlera të shëndetshme. Barazia gjinore dhe parandalimi i dhunës janë tema thelbësore për zhvillimin e qelizës parësore të shoqërisë-familje. Barazia gjinore, barazia pavarësisht nga lëkura apo statusi shoqëror, mënyra e jetesës së shëndetshme dhe shëndeti mendor krijojnë bazën e saj edhe në komunitete edhe më të vogla.

Klubi Arsimor Rinor Sinergji promovon të gjitha vlerat e përmendura. Duke organizuar konferencën BabaiMëiMirë, përfaqësuesit e Sinergjisë u përqendruan në përfshirjen e burrave në kujdesin për fëmijët. Pika e kësaj fushate është angazhimi i burrave në punët e shtëpisë, rritja e fëmijëve dhe kalimi i kohës cilësore me ta. Qëllimi i fushatës është formimi i marrëdhënieve të shëndetshme në familje.

Çdo vit Synergy gjen ide të reja dhe mënyrat për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të familjeve dhe e vë të përqëndrohet në vlerat të cilat janë bazë për zhvillim të suksesshëm individuale dhe në grup.

Aktiviteti u implementua nga YEC Sinergji në kuadër të Iniciativës së Burrave të Rinj II -  “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”, mbështetur nga CARE International Ballkan, Agjencioni Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak.   

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023