Punëtoritë për barazinë gjinore vazhdojnë me të rinjtë e komunitetit romë në Kroaci

25 Maj, 2020 Lajmet

Kriza nga Korona dhe izolimi nuk penguan mbledhje të këndshme me të rinjtë romë në Kroaci, kështu që edhe në këtë kohë sfiduese, punëtoritë e Programit Y mbahen rregullisht në internet.

Edukatorët e statusit M takohen me një grup prej afro 10 pjesëmarrësve një herë në javë në platformën Zoom për të vazhduar ciklin e seminareve arsimore sipas Programit Y i cili filloi offline në janar. Duke përdorur aplikacione të ndryshme të tilla si Mentimetër për prezantime interaktive dhe kuize dhe Snap Kamera për ndryshimin e personave tanë, ata diskutojnë se çfarë do të thotë të jesh burrë apo grua, si të shprehim ndjenjat tona dhe cilat janë karakteristikat e marrëdhënieve intime të shëndetshme. Edhe pse punëtoritë janë planifikuar të zgjasin maksimalisht 2 orë, doli më shumë se një herë që kjo kohë nuk është e mjaftueshme, kështu që disa pjesëmarrës mbeten në bisedë pas përfundimit të një punëtorie për të ndarë interesat dhe mendimet e tyre, hobitë dhe ambiciet me edukatorët e Status M dhe pjesëmarrësit e tjerë. Dhe së shpejti, 2 orët e planifikuara të punëtorisë shndërrohen në 4 orë!

Duke pasur parasysh që punëtorive iu bashkuan një numër i të rinjve romë që nuk kanë marrë pjesë në aktivitetet e Statusit M më parë sepse ata jetojnë në pjesë të tjera të Kroacisë, edukatorët mbajtën një seancë në të cilën përsëritën temat e mëparshme me pjesëmarrësit e vjetër, dhe prezantuan pjesëmarrës të rinj në përmbajtjen e punëtorive tona.

Pjesëmarrësit janë shumë aktiv në diskutim dhe tregojnë interes për vazhdimin e takimeve jashtë linje pasi të ekzistojnë kushte për ta bërë këtë. Ata po përmendin fushatat në komunitetet lokale jashtë Zagrebit, duke vizituar dhomat e arratisjes, por edhe një takim Barbeque për të gjithë ku mezi e presim.

Aktiviteti u implememtua nga Status M në kuadër të Iniciativës së Burrave të Rinj II – Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunë dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”, mbështetur nga CARE International Ballkan, Agjecioni Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023