25 Maj, 2020

Punëtoritë për barazinë gjinore vazhdojnë me të rinjtë e komunitetit romë në Kroaci

Kriza nga Korona dhe izolimi nuk penguan mbledhje të këndshme me të rinjtë romë në Kroaci, kështu që edhe në këtë kohë sfiduese, punëtoritë e Programit Y mbahen rregullisht në internet.

Edukatorët e statusit M takohen me një grup prej afro 10 pjesëmarrësve një herë në javë në platformën Zoom për të vazhduar ciklin e seminareve arsimore sipas Programit Y i cili filloi offline në janar. Duke përdorur aplikacione të ndryshme të tilla si Mentimetër për prezantime interaktive dhe kuize dhe Snap Kamera për ndryshimin e personave tanë, ata diskutojnë se çfarë do të thotë të jesh burrë apo grua, si të shprehim ndjenjat tona dhe cilat janë karakteristikat e marrëdhënieve intime të shëndetshme. Edhe pse punëtoritë janë planifikuar të zgjasin maksimalisht 2 orë, doli më shumë se një herë që kjo kohë nuk është e mjaftueshme, kështu që disa pjesëmarrës mbeten në bisedë pas përfundimit të një punëtorie për të ndarë interesat dhe mendimet e tyre, hobitë dhe ambiciet me edukatorët e Status M dhe pjesëmarrësit e tjerë. Dhe së shpejti, 2 orët e planifikuara të punëtorisë shndërrohen në 4 orë!

Duke pasur parasysh që punëtorive iu bashkuan një numër i të rinjve romë që nuk kanë marrë pjesë në aktivitetet e Statusit M më parë sepse ata jetojnë në pjesë të tjera të Kroacisë, edukatorët mbajtën një seancë në të cilën përsëritën temat e mëparshme me pjesëmarrësit e vjetër, dhe prezantuan pjesëmarrës të rinj në përmbajtjen e punëtorive tona.

Pjesëmarrësit janë shumë aktiv në diskutim dhe tregojnë interes për vazhdimin e takimeve jashtë linje pasi të ekzistojnë kushte për ta bërë këtë. Ata po përmendin fushatat në komunitetet lokale jashtë Zagrebit, duke vizituar dhomat e arratisjes, por edhe një takim Barbeque për të gjithë ku mezi e presim.

Aktiviteti u implememtua nga Status M në kuadër të Iniciativës së Burrave të Rinj II – Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunë dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”, mbështetur nga CARE International Ballkan, Agjecioni Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva