Bëhu Burrë, është Koha e Heronjve në Zenicë!

4 Tetor, 2019 Lajmet e YMI-të, Rajonale dhe Ndërkombtare

Në bashkëpunim me CARE International dhe Perpetuum Mobile – Instituti për Rininë dhe Zhvillimin Komunitar, më 20, 21 dhe 22 shtator, Shoqata “Fëmijët tanë” nga Zenica u pasurua për një program tjetër arsimor, duke krijuar një vend të ri dhe afirmues për të rinjtë. Zenica hapi Klubin e vete ‘Bëhu Burrë’.

Klubi Bëhu Burrë (BMC) është një aktivitet në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinj, e cila bashkon fëmijë dhe të rinj për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për stilin e jetës së shëndetshme, jetën kundër dhunës dhe sjelljet e duhura në shoqëri.

Shoqata “Fëmijët tanë” nga Zenica shënoi fillimin zyrtar të Klubit Bëhu Burrë Zenicë. Në radion e parë të komunitetit në BH (Radio ‘Aktiv’; Zenica – 88.5 FM), Klubi Bëhu Burrë kishte hapësirën e vet që theksoi vlerat themelore arsimore të promovuara nga ky program. Disa nga mesazhet e dërguara përmes radios ishin:

  • Bëhu burrë duke qëndruar para saj dhe duke e mbrojtur atë përpara të gjithëve.
  • Një fjalë e bukur nuk kushton asgjë dhe do të thotë shumë, ndërsa një fjalë e shëmtuar lë pasoja.
  • Ti je më i fortë kur ajo është e lumtur.
  • Dhuna është në pah! 
  • Buzëqeshja e saj është përgjegjësia jote.
  • Bëhu burrë, mendo për të dy!
  • Bëhu burrë, mos mendo vetëm për veten!
  • Bëhu burrë edhe nëse je grua.

Klubi Bëhu Burrë është zyrtarisht pjesë e qytetit tonë dhe të gjithë të rinjtë janë të mirëpritur! Presim shumë aktivitete në të ardhmen.

Aktiviteti u implementua në kuadë kuadër të projektit YMI – Iniciativa e Burrave të Rinj II: “Promovimi i stileve të shëndetshme të jetesës tek të rinjtë në Bosnje dhe Hercegovinë nga Stereotipet Gjinore II”, mbështetur nga Qeveria e Zvicrës, Fondacioni OAK, Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe CARE International në Bosnje dhe Hercegovinë.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023