Video si një mjet për punën e të rinjve në internet

10 Shtator, 2020 Kinemaja, Lajmet

Si pjesë e strategjisë së saj për zhvillimin e punës në internet për të rinjtë, Status M lëshoi një video të shkurtër me temë gjinia.

Videoja synon të rinjtë dhe shpjegon, në një mënyrë të thjeshtë, argëtuese dhe tërheqëse, ndryshimin midis seksit dhe gjinisë dhe implikimet e roleve dhe normave gjinore në jetën e të rinjve.

Videoja bazohet në një punëtori të Programit Y me titull “Çfarë është gjinia?” dhe mund të përdoret si një material shtesë i punëtorisë ose si një mjet i veçantë për punën e të rinjve në internet.

Aktiviteti u implementua nga Statur M në kuadër të Iniciativës së Burrave të Rinj II – Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunë dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”, mbështetur nga CAREInternational Ballkan, Agjecioni Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023