Të rinjtë në garat e debatit televiziv debatuan mbi ekstremizmin

25 Qershor, 2020 Lajmet

Organizata jonë partnere, Perpetuum Mobile – Instituti për Rini dhe Zhvillim të Komunitetit nga Banja Luka ka realizuar një projekt vërtet interesant dhe inovativ.

Në nëntë muajt e fundit, gjimnazistët në Banja Luka patën mundësinë të mësojnë bazat e diskutimit, por edhe stilin e jetës së shëndetshme duke përdorur “Programin tonë”.

Trajnimi për studentët u realizua në tre cikle. Morrën pjesë mbi 160 studentë dhe 14 profesorë. Ky është një precedent në qytetin në Vrbas, sepse morën pjesë pothuajse të gjitha shkollat ​​e mesme. Studentët ishin në gjendje të mësojnë se si të reagojnë në kë ekzistojnë, por në të vërtetë nënkupton të jetosh një mënyrë jetese të shëndetshme. Gjithashtu, përmes projektit, profesorët u njohën mirë me paketën arsimore “Y” dhe u përgatitën për mbështetjen e ardhshme të mentorët e studentëve të tyre.

Pas njohurive të marra, filloi procesi i regjistrimit të debateve televizive të quajtur “čEtaonica”.

Ekipet e afirmimit dhe mohimit ishin studentë nga 14 shkolla të mesme të Banja Lukës, dhe tema për diskutim u zgjodh edhe nga “Programi Y”.

Shfaqja përfundimtare do të transmetohet në 21 korrik 2020, në programin e TV Elta, dhe në të cilën kandidatët u shprehën: “Shkaku kryesor i ekstremizmit tek të rinjtë është mungesa e gabimeve kritike”. Të gjithë pjesëmarrësit në diskutimin përfundimtar ata e morën atë si një libër dhuratë nga profesori Dr. Srdjan Dušaniš me temë “Rinia dhe ekstremizmi”, i cili u publikua me mbështetje nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Fondacioni Oak dhe CARE International Ballkan.

Projekti në të cilin ata regjistruan një diskutim në TV dhe trajnim të organizuar është “Përmes një kulture dialogu për shprehitë e shëndetshme të jetesës” i cili mbështetet përmes Programit Rajonal të Demokracisë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) të financuar nga Bashkimi Evropian, i bashkëfinancuar nga Qyteti i Banja Lukës dhe implementuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim.

Zhvillimi i Programit Y të përdorur në implementimin e këtyre aktiviteteve u realizua në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinj: “Promovimi i stileve të jetesës më të shëndetshme tek të rinjtë në Bosnjë dhe Hercegovinë duke Sfiduar Stereotipet Gjinore II” dhe projektit: “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e Barazisë Gjinore dhe Parandalimi e Ekstremizmit dhe Dhunës tek të rinjët në  Ballkanin Perëndimor ”, mbështetur nga Qeveria Zvicerane, Fondacioni Oak, Agjencia Austriake për Zhvillim CARE International Ballkan. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023