Kampanja “Ktheje Dijen! Ndale Urrejtjen!” në Serbi

25 Qershor, 2020 Lajmet

Në kuadër të projektit Iniciativat e të Rinjve, Qendra E8 ka filluar fushatën “Ktheje dijen, Ndale urrejtjen”në maj të vitit 2020.

Duke përdorur identitetin vizual të krijuar nga puna ekipore e partnerëve, Smart Kolektiv e pasuroi fushatën me nuskën – pëllumbin Mirko. Qendra E8 përfshiu pëllumbin (bashkëmoshatarja femër) në fushatë – Mirko dhe Marina kishin një shans për të edukuar të rinjtë për komunikimin jo të dhunshëm dhe parandalimin e ekstremizmit.

Fushata “Ktheje dijen! Ndale urrejtjen” është krijuar si një përgjigje pozitive për mesazhet negative që shpesh dërgohen nga shoqëria, për të gjithë ata që janë në një formë të ndryshëm. Pëllumbi Mirko po na drejton përmes fushatës – Mirko po jep paqe, ai po na mëson se si të jemi të respektueshëm ndaj të gjithëve, dhe duke na treguar ngjashmëri dhe interesa, besime dhe vlera të ndërsjella. Mirko është duke theksuar ngjashmëritë, madje edhe në situatat që ne nuk besojmë se ekzistojnë ngjashmëri.

Ne mund të ndjekim fe të ndryshme, por të gjithë besojmë në diçka. Gjinitë ose sekset tona mund të jenë të ndryshme, por të gjithë kemi nevojë për hapësira të sigurta. Mund të kemi orientime të ndryshme seksuale, por të gjithë jemi në kërkim të dashurisë. Ne mund të lindim në vende të ndryshme, në rrethana të ndryshme, flasim gjuhë të ndryshme, por të gjithë kemi nevojë dhe duam miq. Mirko ka një detyrë të rëndësishme – të na mësojë për tolerancën, të na bindë se ne të gjithë jemi të barabartë, të gjithë ne meritojmë të drejta dhe liri të barabarta. “Arma” e fshehtë e Mirkos është njohuri, sepse ai e di se mënyra e vetme e mundshme për të luftuar frikën nga e panjohura është përmes fakteve, jo përmes urrejtjes.

Fushata filloi në rrjetet sociale të Qendrës E8 (Facebook, Instagram dhe Twitter) me vizualitetet e krijuara nga Smart Kolektiv me qëllim prezantimin e Mirkos dhe axhendën e tij para audiencës në Serbi dhe rajon.

Qendra E8 ka përdorur potencialin e saj krijues dhe ka prodhuar një sërë ngjitësish Viber, në mënyrë që të promovojë një komunikim të përgjegjshëm, të qetë nga gjuha e urrejtjes. Ky aktivitet u zhvillua përmes mediave sociale, por u përdor edhe në komunikimin me ekipin e trainerëve, bashkëpunëtorëve dhe mbështetësve të punës së Qendrës E8.

KUIZI I Mirkos dhe Marinës

Pjesa më interesante e fushatës është kuizi “Ktheje dijen! Ndale urrejtjen!”. Kuizi filloi në 25 maj duke përdorur aplikacionin Shumë Bot, të lidhur me Facebook Messenger. Kuizi përbëhet nga 10 pyetje – secila përgjigje e saktë përmban 1 pikë, përgjigja e pasaktë mbart -1 pikë. Por, qëllimi i kuizit nuk është grumbullimi i pikave – kuizi është krijuar për të edukuar në tema të tilla si ekstremizmi, terrorizmi, racizmi, gjuha e urrejtjes, toleranca etj. Cdo pyetje pasohet nga një shpjegim dhe përmbajtje edukative, kështu që nuk ndodh ‘ Pavarësisht se sa i zoti i përgjigjes ishte i saktë ose i gabuar (ose me mend rastësisht) mundësia e të mësuarit është e hapur. Kuizi zgjati dhjetë ditë radhazi, ai u plotësua nga më shumë se 400 njerëz nga Serbia dhe rajon. Pëllumbi Mirko dhe pëllumbesha Marina vendosën të shpërblejnë pjesëmarrësit, duke zgjedhur rastësisht dhjetë emra çdo ditë në orën 2 pasdite.

Kjo mund të ketë qenë fushata më e suksesshme në internet në historinë e punës së Qendrës E8, falë pëllumbit Mirko dhe durimit dhe tolerancës së tij.

Aktiviteti u implementua në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinjë II – Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e ekstremizmit dhe dhunë tek të rinjët në Balkkan, te mbështetur nga CARE International Ballkan, Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak.  

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023