Emisione të drejtpërdrejta, podcast dhe seminare në internet si përgjigje e Qendrës E8 ndaj krizës!

25 Maj, 2020 Lajmet

Si pjesë e aktiviteteve të saj, Qendra E8, së bashku me Teatrin Reflektues, vazhduan të punojnë dhe të komunikojnë aktivisht me audiencën gjatë krizës, por edhe të punojnë për adresimin e disa çështjeve sociale.

Në kuadër të Programit Y, si dhe Programit Y + së bashku, por edhe individualisht, ata bënë gjëra të mëdha siç janë vazhdimi i bashkëpunimit me shkollat dhe kryerja e punëtorive në shkolla, por kësaj radhe në një format të përshtatur. Qendra E8 ka filluar punëtoritë në internet që mbahen tre herë në javë – të hënën, të mërkurën dhe të premten nga ora 18:00 përmes platformës Zoom. Kjo ka provuar të jetë një praktikë e shkëlqyer dhe një mekanizëm i mirë për zotërimin e mjeteve të reja.

Podcast “Rinia” është gjithashtu një risi! Në përgjigje të krizës, Qendra E8 ka zhvilluar podcast në të cilat ata bisedojnë me heronjtë dhe heroinat e rinisë, sukseset e tyre, punën dhe angazhimin për ta bërë komunitetin dhe shoqërinë një vend më të mirë për të jetuar. Në të njëjtën kohë, brenda podcast, një fushatë “A je mirë?” është nisur në lidhje me shëndetin, veçanërisht shëndetin mendor dhe mënyrën se si ne menaxhojmë në këtë kohë dhe shoqëri.

Slaven Došlo, të Shtunën në 5 pasdite në podcast “Rinia” – dëgjoni!

Kur bëhet fjalë për çështjen e ekstremizmit dhe radikalizmit, Teatri Reflektues bëri një shfaqje me aktorë dhe aktore nga shfaqja “Si mund t’ua shpjegoj këtë djalit tim?” i quajtur “Ku janë ata? Cfare po bëjnë ata?” e cila është në dispozicion në kanalin e tyre në YouTube. Në atë shfaqje, ata flasin për veten e tyre dhe si i kapërcejnë të gjitha këto, por synojnë edhe tema nga shfaqja, siç janë ekstremizmi, radikalizmi dhe toleranca.

Po ashtu, Teatri Reflektor përfshiu në shfaqjen e tij “Mbrëmje nën reflektor”, i cili transmetohet drejtpërdrejt çdo ditë pune në 21:00 në profilin e tyre në Instagram, aktorë dhe aktore të shfaqjeve të Qendrës E8, përfshirë ekipet e shfaqjeve “Macho Men” dhe “Si mund t’ua shpjegoj këtë djalit tim?”. Në shfaqjet e tyre live, ata bisedojnë me artistë të ndryshëm, regjisorë, dramaturgë, dhe aktorë për punën e tyre, por edhe për pikëpamjet e tyre mbi dhunën, parandalimin e dhunës dhe luftën kundër dhunës, barazinë gjinore, maskulinitetin, shëndetin mendor dhe përballimin, por edhe me tema të tilla si ekstremizmi.

Prandaj, Qendra E8 dhe Teatri Reflektues, megjithë krizën, vazhdojnë të luftojnë për ndryshime sociale dhe një jetë më të mirë për të gjithë ne në këtë botë.

Aktiviteti u implementua në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinjë II – Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e ekstremizmit dhe dhunës tek të rinjët në Ballkan, të mbështetur nga CAREInternational Ballkan, Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni Oak. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023