12 Maj, 2020

Punëtoritë e programit Y shkojnë Online

Përkundër krizës së koronavirusit që mbylli shkollat, qendrat rinore dhe të gjitha ato vende që mbledhin të rinjtë, Status M arriti të mbledhë një grup të rinjsh romë për të vazhduar diskutimin e normave gjinore, dhunës në bazë gjinore dhe jeteses së shëndetshme.

Kjo lloj pune është dëshmuar të jetë e shkëlqyeshme sepse i mundëson Statusit M të vazhdojë aktivitetet me të rinjtë që filluan në një botë “offline” para masave të parandalimit dhe mbrojtjes së koronavirusit, por gjithashtu bashkon të rinj nga pjesë të ndryshme të Kroacisë në momentet e izolimi, duke u dhënë atyre mundësinë për të folur për ndjenjat, shqetësimet dhe frikën e tyre dhe i ndihmon ata të durojnë këtë situatë mbizotëruese. Gjatë secilit takim, arsimtarët u lënë pjesëmarrësve kohë të mjaftueshme për të ndarë me të tjerët se si ata kalojnë kohën në izolim, për të rekomanduar libra, seriale dhe filma televizivë, të këndojnë dhe të luajnë, dhe kështu të ndihmojnë njëri-tjetrin të kalojnë kohën në mënyrë konstruktive.

Grupi që Status M implementon punëtoritë fillimisht kishte 6-10 pjesëmarrës, por me mundësinë e pjesëmarrjes në punëtori nga distanca, numri i pjesëmarrësve u rrit në 15. Punëtoritë mbahen një herë në javë në platformën Zoom me ndihmën e ndryshme në internet aplikacione prezantimi dhe ndërveprimi.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit në mes të rinjve/rejave në Ballkan” i implementuar nga CARE International Balkans në partneritet me Status M, i mbështetur nga Agjensioni Austriak për Bashkëpunim (ADA) dhe Oak Foundation.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva