Kriza e Korona Virusit: Paketë ndihmëse për burrat që ndihen nën presio

22 Prill, 2020 Lajmet e YMI-të

Duke mos qenë në gjendje të lëvizim lirshëm. Duke qenë i kufizuar. Ndjenja e mbyllur. Të gjitha këto gjëra janë një sfidë.

Kriza e Covid-19 ka prekur pothuajse çdo vend në botë, askush nuk po kursehet dhe po prek të gjitha aspektet e jetës sonë. Kufizimet e lëvizjes dhe masat paraprake të tjera të vendosura për të parandaluar përhapjen e pandemisë kanë rritur rreziqet e dhunës në familje; Mendimi i qartë dhe marrja e vendimeve të arsyeshme sfidohet dhe rreziqet e humbjes së kontrollit dhe të bërit të dhunshëm janë të larta.

Krizat ndikojnë dhe përkeqësohen në bazë të moshës, gjinisë dhe i vendosin njerëzit në rrezik të shtuar të ushtrimit të dhunës, posaçërisht të bazuar në gjini dhe dhunë ndaj partnerit. Për më tepër, ajo po shkakton një shkallë të konsiderueshme frike dhe shqetësimi tek popullata në përgjithësi dhe në mesin e grupeve të caktuara, veçanërisht, siç janë të moshuarit, ata që kujdesen për dikend, dhe njerëzit me problem shëndetësore.

Është prefesioni ynë të mbështesim burrat. Ne e dimë nga përvoja që situatat në krizë rrisin rrezikun e humbjes së kontrollit dhe të bërit të dhunshëm.

Me këtë paketë ndihmëse ne duam t’ju ndihmojmë të qëndroni të qetë gjatë krizës së Koronës.

Paketa Ndihmëse është bërë nga Men Care Switzerland.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023