Podrška mladićima i dječacima u kriznim situacijama

22 Gusht, 2018 Gallery

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015.godine, CARE International Balkans obezbjeđuje humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno obezbjeđuje hranu, smještaj, vodu, i sve drugo što je neophodno.

 

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023