22 Gusht, 2018

Podrška mladićima i dječacima u kriznim situacijama

Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015.godine, CARE International Balkans obezbjeđuje humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno obezbjeđuje hranu, smještaj, vodu, i sve drugo što je neophodno.

 

  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva