Shpjegim terminologjie

14 Dhjetor, 2017 Kinemaja

Në kuader të 16 ditëve të aktivizmit, Qendra “ACT for SOCIETY” me mbështetjen e CARE International Balkans, realizoi videon në të cilën shpjegohen disa nga termat më të hasur në lidhje me barazinë gjinore dhe ekstremizmin e dhunshëm.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023