6 Qershor, 2015

“Budi muško” klub obilježava sedmicu zdravlja muškaraca

Obilježavanje Međunarodne sedmice zdravlja muškaraca je jedna od kreativnih aktivnosti srednjoškolaca okupljenih u Budi Muško Klub Mostar, a u okviru projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“.

Članovi Kluba pripremili su akciju kojom žele potaknuti mladiće i muškarce da ozbiljnije razmisle o svom zdravlju.

pogledajte prilog

  • Kategori

  • Postime Së Fundi

  • Arkiva