19 Decembra, 2022

„Šta se praviš?“ kampanja

Tokom 16 dana aktivizma, YMI realizovao je online kampanju „Šta se praviš?“.

Fokusirali smo se na sve negative situacije koje se dešavaju oko nas, a koje su ljudi jednostavno počeli ignorisati zbog zbog toga koliko se često događaju.

Društvo je toliko naviko na njih da su ta ponašanja normalizovana i ne smatraju se ozbiljnim koliko bi trebalo.

Kampanja je također edukativna jer smo untar nje uključili razne statistike i definicije u nadi da će probuditi emocije te da će bitnost problem biti bolje shvaćena.

Kampanja je podijeljena i podržana od strane naših partnera na svim društvenim mrežama.

U nastavku pogledajte neke od primjera:

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive