„Šta se praviš?“ kampanja

19 децембра, 2022 Vesti

Tokom 16 dana aktivizma, YMI realizovao je online kampanju „Šta se praviš?“.

Fokusirali smo se na sve negative situacije koje se dešavaju oko nas, a koje su ljudi jednostavno počeli ignorisati zbog zbog toga koliko se često događaju.

Društvo je toliko naviko na njih da su ta ponašanja normalizovana i ne smatraju se ozbiljnim koliko bi trebalo.

Kampanja je također edukativna jer smo untar nje uključili razne statistike i definicije u nadi da će probuditi emocije te da će bitnost problem biti bolje shvaćena.

Kampanja je podeljena i podržana od strane naših partnera na svim društvenim mrežama.

U nastavku pogledajte neke od primera:

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023